+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda nefronların çalışma stili nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  nefronların çalışma stili nedir
  nefronların çalışma stili nedir 2. Leyla
  Devamlı Üye

  nefronların çalışma stili nedir

  nefronların çalışma stili hakkında bilgi


  Böbreklerdeki boşaltım birimi nefrondur. Nefronun Yapısı Nefron; malpigi cisimciği (glomerulus ve bowman kapsülü), proksimal tüp, kıvrımlı kanallar, henle kanalı, distaltüp ve idrar toplama kanalından oluşur. Böbreklerde idrar oluşumu süzülme, geri emilim ve salgılama (aktif taşıma) olayları sonucunda olur.

  Süzülme malpigi cisimciğinde olur. Glomerulustan bowman kapsülüne kan plazmasının bir kısmı, su, tuzlar, glikoz, aminoasit, üre, ürik asit, vitamin, keratin gibi maddeler geçer. Kan basıncı arttıkça süzme hızı da artar. Geri emilim henle kanalında olur. Suyun büyük bir kısmı glikoz, aminoasit, madensel tuzlar vitamin, üre ve ürik asitin bir kısmı henle kanalını saran kılcallar tarafında emilerek kana
  verilir.
  3.jpg.

  Su, madensel tuzlar, keratin, surfat, NH3, üre ve ürik asiti diğer kısmı nefronda kalarak idrarı oluşturur. Su dışındaki maddelerin geri emilimi aktif taşıma ile olur. Suyun geri emilimin de hipofizin salgıladığı entidiüretik hormon etkilidir. Na ve K atılımı ve geri emilimi böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hormonu tarafından düzenlenir.

  Böbrekler bu nefronlardan meydana gelir ve böbrek rahatsızlıkları ve böbrek yetmezliği doğrudan buradan gözlemlenebilir. Nefronların çalışma prensibi gereğince en önemli olgu derişimdir. Derişimden kasıt birim sıvıda bulunan atık oranı olarak algılanabilir. Derişimin düşük tutulması böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

  Derişimin düşük tutulması için iki önemli faktör mevcut. Bunlar bol sıvı tüketimi ya da düşük atık üretimidir.
+ Yorum Gönder