+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda boşaltım sırasını söyler misiniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  boşaltım sırasını söyler misiniz
  boşaltım sırasını söyler misiniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  boşaltım sırasını söyler misiniz

  boşaltım sırasını söyler misiniz

  BOŞALTIM SİSTEMİMİZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR:

  Ülkemizdeki böbrek yetmezliği hastalarının toplam sayısının 30 000 olduğunu bilinmektedir. Böbrek yetmezliği olan hastaların vücutlarında, böbrekler vasıtasıyla süzülmesi gereken idrarın bir kısmı kana karışır.Böbrek yetmezliği hastalığının tam olarak tedavi edilebilmesi için böbrek nakli yapılması gerekmektedir. Bu hastalar, yeterli sayıda organ nakli yapılamadığından böbreklerin görevini yerine getiren diyaliz cihazlarına bağlanır. Ancak diyaliz cihazına bağlanmak geçici bir çözümdür. Bu tedavi ile hastalar tam olarak iyileşememekte, sadece kanlarının süzülerek temizlenmesi sağlanmaktadır.
  ATIK MADDELERİ VÜCUDUMUZDAN UZAKLAŞTIRAN ORGANLAR

  Böbrekler, akciğerler, karaciğer, deri ve kalın bağırsak atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organlardır.

  *DERİ: Vücudumuzdan suyun ve tuzun fazlasını terleme yoluyla dışarı atar.
  *AKCİĞERLER: Kan içindeki karbon dioksiti ve suyu soluk verme esnasında vücut dışına atar.

  *BÖBREKLER: Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaştırır.

  *KARACİĞER: Proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan zehirli bir maddeyi, daha az zararlı olan üreye dönüştürür

  *KALIN BAĞIRSAK: Su, safra ve besin atıklarının dışkı şeklinde vücuttan atılmasını sağlar.

  Üre ve karbon dioksit ile suyun ve tuzun fazlası vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken atık maddelerdir. Eğer bu atık maddeler vücudumuzdan uzaklaştırılmadıkları takdirde zehirleyici olabilir. Bunun sonucu olarak vücudumuz görevlerini yerine getiremez.
  Boşaltım Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar: Besin içeriklerinin hücrelerimiz tarafından kullanılması sonucunda atık maddeler oluşur. Oluşan bu atık maddeler hücrelerimizden kanımıza geçer. Atık maddelerle kirlenmiş kanın vücudumuza zarar vermemesi için bir an önce temizlenmesi gerekir.
  Bu atık maddeler vücudumuzdan boşaltım yoluyla uzaklaştırılır.
  Böbreklerimiz, vücudumuzun çeşitli faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddeleri kanımızdan süzerek uzaklaştırır.
  Kanımızda atık maddelerin yanı sıra karbonhidratların, yağların ve proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan küçük moleküller ile vitamin ve su gibi yararlı maddeler de bulunur. Öyleyse, böbreklerimizin kanımızı süzerken kanımızın içindeki yararlı maddeleri koruyup atık maddeleri uzaklaştırır.
  Her bir böbrekte, yaklaşık bir milyon nefron bulunur. Nefronlar boşaltım maddelerini kandan süzer ve idrarı oluşturur.Böylece kanımız zararlı atıklar ve üreden temizlenmiş olur.
  BÖBREKLERİN ÇALIŞMASI:
  1. Kan, böbrek atardamarları yoluyla böbreklere gelir ve nefronlarda süzülür.
  2. Kan içindeki yararlı maddeler, süzülme sırasında nefronlarda emilir ve tekrar kana geçer.
  3. Süzülerek temizlenen bu kan, böbrek toplardamarı ile böbreklerden çıkar.
  4. Süzülmeden sonra kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre idrarı oluşturur.
  5. Oluşan idrar, üreter ile idrar kesesine taşınır ve burada toplanır.
  6. idrar üretra ile vücuttan dışarı atılır.
  BOŞALTIM SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI:
  Böbrek iltihabı, böbrek taşı, şeker hastalığına ve yüksek tansiyona bağlı böbrek rahatsızlıkları, idrar torbası ve idrar yolları iltihabı ile böbrek yetmezliği

  BOŞALTIM SİSTEMİ SAĞLIĞI:

  Sağlımızı korumanın temel şartı olan temizliğe özen göstermeliyiz.

  Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı soğuktan korumalıyız.

  Günde en az iki litre su içmeliyiz. Bu miktarı sıcak ve kuru havalarda artırmalıyız.

  Böbrek iltihabı rahatsızlıklarında tedavi yarıda kesilmemeli, doktorun verdiği ilaçlar tam olarak kullanılmalı ve tedavi sırasında kontrol için doktora gidilmelidir.
  Ağrılı işeme ve iltihaplı akıntı görülmesi durumunda hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.
  Diş çürükleri en kısa sürede tedavi edilmeli, boğaz İltihaplanmasında doktorun verdiği tedavi yarıda kesilmemelidir.
  Diyaliz cihazı kandaki zararlı maddeleri süzerek kanın temizlenmesini sağlar. Bu yöntemle kalıcı tedavi sağlanamadığından hastaların böbrek nakli olmaları gereklidir.
  Böbrek taşının oluşmasının sebepleri: İdrar yolları iltihabı gibi bazı böbrek hastalıklarında böbrek taşı oluşması kolaylaşır. Besinlerle alınan fazla kalsiyum ve D vitamini taş oluşumuna sebep olabilir. Taş oluşumunu önlemek için; günde en az iki litre su içmek süt ünlerinin ve tuzun aşırı miktarda tüketilmesinden uzak durmak, günlük egzersizleri düzenli yapmak gerekir.
  Böbrek taşı tedavisi: Böbrek taşının tedavi yöntemlerinden biri de taş kırmadır.Bunun için yüksek enerjili ses dalgaları, cilde ve iç organlara zarar vermeden böbreklere gönderilerek böbrek taşları kırılıyor. Böylece taşların idrar yolundan kolaylıkla atılması sağlanıyor. Çok büyük taşlar ise ameliyatla alınmaktadır

  Yukarıdaki grafik bir kasabada bir ay içinde hastaneye giden bireylerdeki hastalıkları ve hasta sayısını göstermektedir. Buna göre bireylerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili hastalıklar daha fazla görülmektedir?
  A) Denetleyici ve düzenleyici sistem B) Solunum sistemi C) Sindirim sistemi D) Boşaltım sistemi

  2.Hastanedeki nefroloji (böbrek hastalıkları ve tedavisi) uzmanı Doktor Ahmet, aşağı- daki tabloya hastaların günde ne kadar su içtiklerini yazacaktır.
  Özellikler

  Hasta adı

  Hastalık adı
  Günde içilen su miktarı

  Sema Demir

  Böbrek iltihabı


  Mehmet Yıldız
  İdrar yolu iltihabı


  Serdar Kaya

  Böbrek taşı


  Ayşe Yılmaz

  Böbrek taşı

  Buna göre, Doktor Ahmet"in araştırma sorusu nedir?

  A) Boşaltım sistemi hastalıkları, içilen su mik-
  tarına bağlı mıdır?
  B) Çok su içen hastalarda idrar daha fazla olur
  mu?
  C) Böbrek iltihabı bir süre sonra böbrek taşı
  oluşturur mu?
  D) Boşaltım sistemi hastalıkları beslenmeye
  bağlı mıdır?

  3.Öğretmen: 1
  Şekildeki boşaltım sisteminde
  verilen 1 ve 2 numaralı
  organların isim ve görevlerini
  söyler misin?
  2
  Öğrenci:
  1 numaralı organ böbrektir, idrarı depo eder.
  2 numaralı organ idrar kesesidir, kanı süzer.

  Bu açıklamalara göre öğrenci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Boşaltım sistemi organlarını bilmiyor.

  B) Boşaltım sistemi organlar ile diğer sistemlerin organlarını ayırt edemiyor.

  C) Boşaltım sistemi organlarının şeklini biliyor, ancak görevlerini birbirine karıştırıyor.

  D) Boşaltım sistemi organlarını ve görevlerini çok iyi biliyor.
+ Yorum Gönder