+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda madde doğada hangi halde bulunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  madde doğada hangi halde bulunur
  madde doğada hangi halde bulunur 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  madde doğada hangi halde bulunur

  madde doğada hangi halde bulunur hakkında bilgi

  su


  Su,kimya ile ilgili yazılarda tadı ve kokusu olmayan bir sıvı olarak tanımlanır.İçine başka bir madde karışmamışsa kokusunun olmadığı doğrudur.Ama susuz kaldığımız zamanlarda içtiğimiz suyun nekadar tatlı olduğunu hepimiz biliriz.
  Bir bardak içinde olsun,bir çukuru doldurmuş olsun,sakin sakin akan bir akarsuda,hatta rüzgarsız bir günde denizde gördüğümüz su,ilk bakışta bize durgun ve zararsız izlenimi verir.Oysa kendisini etkileyen şartlara bağlı olarak zararlı bir nitelik kazanabilir.Çok soğuk bölgelerin denizine düştüğümüzde donabiliriz.Kaynama noktasına gelmiş suda haşlanarak ölebiliriz.Ama yaşam için gereken en önemli maddelerden birisidir.Öyle ki canlılara hayat veren ortamı sağladığı gibi bizzat o canlının yapısında yer alır.
  *
  Sıvıların çoğu donma noktasına gelince hacımlarının hemen hemen yüzde onunu kaybederler.Bu özellik su için de aynıdır.Ama ilginç bir özelliği daha vardır.Donma noktasının tam sınırında genişlemeye başlar.Donma gerçekleştiğinde katı hale gelir.İşte bu durumda eskisinden aşağı yukarı yüzde 10 kadar bir oranda daha hacım kazanmış olur.Artık ona buz deriz,ve o,suyun üzerinde yüzme kabiliyetindedir.Suyun bu özelliği sayesinde yeryüzü hayat verme özelliğini sürdürmektedir.Aksi olsaydı,yani buz suyun üzerinde yüzemeseydi,göller ve okyanusların dibi buzlarla kaplanırdı.Yüzeyde kalan buzun yüzey altının ısısını koruma özelliği ortadan kalkacağı için diplerden başlayan donma gittikçe yukarılara doğru yükselirdi.Böylece göl ve okyanuslar en sonunda birer buz yığınına dönerlerdi.
  *
  Tek bir su molekülünde bir adet oksijen atomu,iki adet hidrojen atomuyla bağlı haldedir.Tek moleküldeki hidrojen atomları kendi oksijen atomuna çok sıkı sarılıdırlar,ama diğer su molekülleriyle olan bağları o kadar sıkı değildir.Böylece herhangi bir su molekülü diğer su molekülleri ile birleşip ayrılma durumunu sürekli tekrarlar.Bir parkta otururken gördüğümüz ufacık bir su birikintisinde bile izlediğimiz o sakin görünüm bizim için biraz aldatıcıdır.Molekülleri görme özelliğimiz olsaydı,durgun görünen bu ufacık su kütlesi içindeki herbir molekülün saniyede milyarlarca birbiri ile bağlantı kurup ayrıldığı,sonra tekrar bağlantı kurduğu izlenirdi.Gerçi su molekülleri bir araya gelip kütle oluştururlar,giderek göl ve okyanus boyutlarına ulaşırlar,ama molekülleri birbirine çok sıkı sarılmadıkları için dışarıdan gelen bir madde olduğunda ayrılmaları çok kolay olur.Su ile kaplı bir yüzeyde yürürken bunu kolayca gözlemleriz.Ama su molekülleri aynı zamanda güçlü bir bağ özelliği de gösterir.Yüzey direnci denilen olayın sebebi de budur.Bir su kütlesinin yüzeyindeki moleküllerinin,alt ve yan taraflarındaki moleküllerle oluşan bağları,üstlerdeki hava molekülleriyle oluşturdukları bağlardan daha güçlüdür.Bu türden bir bağlılık sayesinde böcekleri,hatta su üstünde kaydırılan ağır cisimleri bile taşıyabilen bir zar yaratılmış olur.Suyun bu çeşit direncini,ona uygun bir açıyla atlamayan,örneğin karınüstü atlayan biri biraz acıyla öğrenmiş olur.
  *
  İnsan yapısının yüzde 65’ini su oluşturur.Bu nedenle yaşamın devamı için vazgeçilmesi olanaksız bir sıvıdır.Ama dünya üzerinde insanların içmek için yararlandığı su miktarı o kadar bol değildir.Zira dünyamızdaki su miktarının çok az bir bölümü dışında kalan kısmı tuz içerdiği için içilemez.Zaten tüm su miktarı 1,3 milyar kilometreküptür ve bunun yüzde 97’si denizlerdedir.Geriye kalan yüzde 3’lük miktar olan tatlı suyun büyük kısmı buz katmanlarında bulunur.
  *
  Suyu oluşturan oksijen ve hidrojen elementleri tek başlarına farklı özellik taşıyan maddelerdir.Oksijen yanmayı sağlayan elementtir.Hidrojenin bizzat kendisi yanıcı özelliktedir.Yanmaya eğilimli bu iki element uygun oranda birleşince ateş söndürücü hale gelmiş olur.
  Eğer bir cismin yoğunluğu,yani birim hacmıne düşen madde miktarı,suyun yoğunluğundan daha fazla ise o cisim batar.Suyun yoğunluğu 1 gr./1 cm.3 tür.
  Başka bir ifadeyle bir santimetre küp su,bir gram gelir.Her gün gördüğümüz büyük gemiler muazzam çelik kütlelerden yapılmış olmalarına rağmen denizin üzerinde rahatlıkla yüzerler.Bunun sebebi,geminin tümü gözönüne alındığında,içinde büyük oranda hava barındırıyor olmasındandır.Şöyle de söyleyebiliriz:Çelik,diğer yapı malzemeleri ve hava hepsi birlikte ele alındığında hepsinin ortalama yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha azdır.Ancak geminin içine su girerse,geminin ortalama yoğunluğu,üzerinde yüzdüğü suyun yoğunluğunu aşacağından batacaktır.

  Maddeler üç fiziksel halde bulunabilir. Katı , sıvı ve gaz haller. Madde bu üç hal arasında geçişler yapabilir. Örneğin katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan gaza geçer veya bunların tersini yapabilir. Maddenin katıdan sıvıya geçmesi olayı erime, sıvıdan gaza geçmesi olayı buharlaşma (veya kaynama), bu olayların tersi, yani, sıvıdan katıya geçme donma, gazdan sıvıya geçme yoğunlaşma dır.  Katı erime--->----> Sıvı ---->----kaynama(buharlaşma*)--->----> Gaz
  Katı ---<----donma---<---< Sıvı ---<---yoğunlaşma----<----< Gaz
  Katı ------>------>----->Katı -------<------<------< kırağlaşma(depozisyon da denilir)-------<-------<------------->------> Gaz
  Gaz
  buharlaşma kaynamadan farklı olarak her sıcaklıkta olabilir
+ Yorum Gönder