+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda toprak neden verimsizleşir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  toprak neden verimsizleşir
  toprak neden verimsizleşir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  toprak neden verimsizleşir


  toprak neden verimsizleşir

  Toprak Kirlenmesi: toprağın üstüne veya içine bırakılan zararlı atık maddelerin, toprağın özelliklerini bozması olayına “ toprak kirlenmesi” denir. Erozyonla toprağın taşınması, asit yağmurları ile fiziko-kimyasal özelliklerinin bozulması, çöplerin içerdiği zararlı maddelerin ve tarımsal ilaçların toprağa karışması da toprağın kirlenmesine yol açar.
  Nedenleri ve Çeşitleri: toprağın kirlenmesine neden olan kaynaklar,
  Endüstriyel atıklar Kentsel atıklar
  Tarımsal ilaçlar Erozyon
  Tarım alanlarının hatalı sürülmesi Hatalı gübreleme
  Yanlış yapılaşma
  Bunlardan bazıları toprağın özellikleri bozarken, bazıları verimini düşürür.

  Kimyasal Kirlenme: toprakta yetiştirilen bitkiler çeşitli zararlılara karşı karbon, hidrojen ve klor içeren ilaçlarla ilaçlanır. Bu ilaçlar toprakta bozulmadan kaldıkları için toprak kirliliğine neden olur.
  Yağmur sularıyla su kaynaklarına taşınır. Ve onlarında kirlenmesine neden olur. Gübreleme, toprağı tanımadan yapılırsa verimi arttırmaz tam tersi verimi düşer ve toprak kirlenmiş olur. Fazla verilen gübre bitkilerin hastalanmasına neden olur.

  Nükleer Kirlenme: Nükleer santrallerde meydana gelen kaza sadece toprağı değil suyu ve havayı da kirletir. Etkileri uzun yıllar süren bu kirlenme kazanın olduğu yerde kalmaz çok büyük bir alanı etkisi altına alır. Örneğin Rusya da meydana gelen Çernobil kazası gibi.

  Atıklar: endüstriyel aktiviteler sonucu havaya ve suya atılan sanayi atıkları toprağı kirleterek toprağın fizikokimyasal özelliklerini bozar ve toprağın verimini düşürür. Hastane atıkları gerekli önlemler alınmadan toprağa atıldıklarında önemli ölçüde toprağı kirletirler. Nükleer santrallerde meydana gelen kazalar sonucu havaya karışan radyasyon yağmur ve rüzgârlarla taşınarak toprağa iner. Toprakta yetişen bitkilere bulaşan radyoaktif maddeler besin zinciriyle hayvanlara ve insanlara taşınır.

  Toprağı Kirleten Diğer Etkenler: toprağı kirleten en önemli kirleticilerden biri erozyondur. Erozyonla, verimli topraklar eğim doğrultusunda taşınıp denizlere ve göllere dolar. Toprak verimsizleşir. Dibe çöken toprak oraların ekolojik dengesini bozar. Erozyon toprağa ve suya zarar vermiş olur. Maden ocaklarının olduğu yerde bitki örtüsü zarar görmektedir. Tarım arazilerinin hatalı sulanması ve sürülmesi de toprağa zarar vermekte, özelliklerini bozmaktadır.

  Etkileri: Toprağa atılan atıkların en zararlıları kimyasal maddelerdir. Bu maddeler bitkilerde birikir beslenme yoluyla hayvanlara ve insanlara geçer. Endüstriyel aktiviteler hatalı yapılan gübreleme, ilaçlama ve sulama sonucu toprağın fizikokimyasal yapısı bozularak verimi düşer.

  Önlemler: Toprağın kirlenmesini önlemek için şu tedbirler alınmalıdır.
  1- Ev atıkları olan çöpler, toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmalı, taşınmalı ve depolanmalıdır.
  2 – Hiçbir endüstriyel atık arıtılmadan toprağa zarar verilmemelidir.
  3 – nükleer santraller yerine, toprağa zarar vermeyecek enerji kaynakları kullanılmalıdır.
  4 – tarım yapılan arazilerde, sanayi tesisleri ve yerleşim alanları kurulmamalıdır.
  5 – toprağın ilaçlanmasında yanlış uygulamalar yapılmamalı, bu iş için çiftçiler eğitilmelidir.
  6 – otlaklar ve ormanlar korunmalı kesilen ağaçların yerine yenileri dikilmelidir.
  7 – ambalaj sanayi için alanlarda kâğıt cam çelik ve alüminyum gibi maddeler kullanılmamalıdır
  8 – bu konuda toplum eğitilmelidir. Özellikle okullarda ağaç sevgisi ve ormanların korunması konuları yoğun olarak işlenmelidir
+ Yorum Gönder


toprağın verimsizleşme nedenleri,  toprak neden verimsizleşir,  toprak nasıl verimsizleşir,  toprağın verimsizleşmesi,  toprağın verimsizleşmesine neden olan mineral,  topragin verimsizlesmesi nedenler