+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Zeka testleri nerelerde yapılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zeka testleri nerelerde yapılır?
  Zeka testleri nerelerde yapılır? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Zeka testleri nerelerde yapılır


  Zeka testleri nerelerde yapılır

  Zeka” herkesçe varlığına inanılan fakat tanımlanması son derece güç bir kavramdır. Tanımı böylesine güç bir kavramın ölçümü de aynı oranda güçtür. Temelde, zihinsel testler “zeka” kavramının tanımına göre geliştirilen ölçeklerdir. Aslında zeka testleri, bireyi etiketlemek için değil, onu anlamak ve yardımcı olmak için kullanılmalıdır. Zeka bir tek birbirinden bağımsız yeteneklerden değil, tüm bu yeteneklerin belirli bir birleşmesinden oluşur. Anastasi’ye göre zeka terimi, belirli bir kültür içinde hayatı sürdürmek ve ilerletmek için gerekli yeteneklerin tümünü kapsayan bir anlamda kullanılır. Bu nedenle geleneksel zeka testi yerine artık “genel zihinsel yetenek testleri” denmektedir. Günümüzde zeka testlerinin ağırlıklı olarak akademik yeteneğini ölçtüğü söylenebilir.
  Genel zihinsel yetenek testlerine baktığımızda bunların:
  A- Bireysel testler,
  B- Özel gruplar için hazırlanan testler,
  C- Grup testleri, olarak sınıflandığını görürüz. Türkiye’de en çok bilinen geçerlilik ve güvenilirliği en yüksek olarak kullanılanları Stanford Binet ve Wechsler zeka ölçekleridir. Stanford Binet testi 4-13 yaş arası çocuklarda daha geçerli sonuçlar vermektedir. Wechster zeka ölçekleri üç yaş grubuna hitap ediyor:
  1- WAIS (Wechsler yetişkinler için zeka ölçeği 16-64 yaş grubu için)
  2- WISC (Wechsler çocuklar için zeka ölçeği 6-16 yaş arası için)
  3- WPPSI (Wechsler okul öncesi çocuklar için zeka ölçeği 3-6.5 yaş arası için.)
  Bazı durumlarda örneğin bireyin handikapları nedeniyle yukarıda değinilen bireysel zeka ölçekleri ile standart bir değerlendirme yapmak imkansızdır. Örneğin, konuşmayan veya motor problemleri olan çocukların bu testlerle değerlendirilmeleri yanıltıcı sonuçlar verebilir. Bu durumlar için başka ölçekler kullanılmaktadır.
  Daha önce değinildiği gibi genel zihinsel ölçeklerin hemen hemen tümünün uygulanabildiği en düşük yaş 2-2.5 yaştır. Bu nedenle bu yaşın altındaki grubun değerlendirilmesi, GELİŞİM TESTİ adı verilen ölçeklerle yapılabilir. Ancak bunların bir zeka testi olmadıklarına önemle dikkati çekiyoruz. Daha çok bebeğin veya okul öncesi çocuğun motor, sosyal ve zihinsel gelişiminin belirlenmesine yardımcı olur. Kliniklerde bazı hastalıklarla birlikte görülen gelişim geriliklerinin belirlenmesinde, bir ilaç tedavisi veya ameliyat öncesi ve sonrası arasında gelişimsel bir değişikliğin olup olmadığının belirlenmesi gibi durumlarda kullanılır. Ayrıca bu testler, gelişimi çok geri bebeklerin belirlenip ailelerine bilgi verilmesi ve eğitimlerine bir an önce başlanmasında yararlı olur.
  Kliniklerde genel zihinsel değerlendirmeler başlıca şu amaçlar için kullanılabilir:
  Herhangi bir hastalıkla birlikte görülen zihinsel veya motor geriliğin ayırdedici tanı olarak bulunması.
  İlaç tedavisi veya ameliyat ile hastada olabilecek zihinsel yıkım veya gelişimlerin belirlenebilmesi için tedavi öncesi ve sonrası değerlendirme.
  Progresif hastalıklarda süreç içinde olabilecek zihinsel veya motor yıkımın izlediği sürecin belirlenmesi amacıyla, hastayı çeşitli aralıklarla değerlendirme.
  Zeka gerisi olmadığı halde organik kökenli bazı hastalıklarla (örneğin: Epilepsinin bazı türleri veya kafa travmalarından sonra) birlikte görülen özel öğrenme problemlerinin bulunup, aile ve okulu haberdar ederek çocuk için gerekli en uygun ortamın oluşturulması için değerlendirme.
  Ayrıca okul çağındaki çocukların okuldaki başarısızlıklarını veya uyumsuzluklarını araştırmak ve nedenini belirlemek için genel zeka ölçeklerine ihtiyacımız olacak. Ancak şunu unutmamalıyız ki bu doktor veya psikolog kararıyla yapılan bir testtir. Anne ve babaların merakını gidermek için hiçbir zaman bir çocuğa test yapılmamalı. Testin uygulanmasına karar verildiği zaman da kesinlikle test sonucunun skoru aileye söylenmemelidir. Unutmayın ki her çocuk kendine özgü yetenek ve zekaya sahiptir. Onun yeteneğini doğru yoldan araştırıp dikkatle göz önüne alarak, çocuğa eksiklerini, tabii eğer hakikaten varsa, gidermeye çalışıp ve çocuğu olduğu gibi sevip değer vermeliyiz. Unutmayın! Hiçbir insan mükemmel değildir ve herkes çok özeldir. Zekayı ölçmek yalnız bir çocuğun yaşadığı sorununa çözümler önermek için kullanılan bir araçtır. Hiçbir zaman çocuğunuzu zeka düzeyi ile ölçmeyin. Aksi takdirde ona yardımcı olmak yerine, onu sürekli büyük bir problemin içine sürüklemenize sebep olabilirsiniz.

  Uyku zekayı geliştiriyor
  Uykunun, küçük yaştaki çocukların zihinsel gelişimine önemli katkıda bulunduğu belirtildi. Kediler üzerinde yapılan araştırma sonuçları, uykunun beyindeki sinir hücreleri arasında bağlantının güçlenmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, günde 6 saat uyuyan yavru kedilerde sinir hücreleri arasındaki bağlantının, uyumayan kedilere göre 2 kat daha hızlı geliştiği tespit edildi. Uykunun çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de beyin gelişimine katkı sağladığı, ancak bunun çocuklardakine oranla daha düşük bir hızda gerçekleştiği belirtiliyor.

  Zekiler uzun yaşıyor


  Araştırmalar IQ'su (zeka düzeyi) yüksek çocukların daha uzun yaşayabileceğini ortaya koydu. Aberdeen'de 1932 yılında yaşamış 11 yaşındaki 2 bin 792 çocuğun IQ testi sonuçlarını inceledi. 1997'de bunlardan kaçının sağ olduğu araştırıldı. Erkek ya da kadın, bu kişilerden IQ'sü yüksek olanlar hálá sağ çıktı. İskoç Prof. Lawrence Whalley, ‘‘Buluğ çağında yüksek zekalı olanın, 76'sından önce ölme riski daha az’’ dedi. Bunda çocukluktaki beslenme ve ekonomik durum faktörünün etkili olabileceği söyleniyor.

  Öğrenciye zeka testi gerekli

  Türkiye'de çocukların okula başlamadan önce zeka testlerinin yapılmasını ve tespit edilen IQ'ye uygun meslek dallarına yöneltilmesini isteyen BİLÇAĞ (Bilgi Çağı Platformu) Başkanı Doğan Üzümcügil, Almanya ve ABD gibi ülkelerde yaygın biçimde yapılan bu sistemin ülkemizde de uygulanmasını istedi.

  Op. Dr. Doğan Üzümcügil, IQ testi yapılmadığı için bütün öğrencilere eşit bir eğitim modeli uygulandığını, bu modelde yüksek zekalı ile düşük zekalı öğrencilerin uyumsuzluk gösterdiğini belirtti. Üzümcügil, "Testte ortalamanın üzerinde çıkan dahi seviyesindeki çocuklarla, altındaki çocukları özel eğitim veren kurumlarda yetiştirmek gerekir. Yüksek zekalı öğrencilerin araştırma ve fen bilimlerine yönlendirilmesiyle bilimsel başarılara ulaşabiliriz. Bu çocuklar sosyal ağırlıklı yerlerde değil, mühendislik konularında yetiştirilmeliler" şeklinde konuştu.

  Modern matematik ve modern fizik derslerini hocaların bile anlayamadığını belirten Doğan Üzümcügil, "6 milyon öğrenciye aynı eğitim programının uygulanması israftır. Dünya sıralamalarında derece alan fen liseli öğrencilerimizi değerlendirecek, gözetecek kurumlarımız yok. Fen lisesini bitiren avukat oluyor, doktor oluyor. Halbuki bu çocukların araştırma konularında ilerlemesini sağlayacak şartları oluşturmamız lazım" dedi.

  Türkiye'de 2000'li yıllara girerken köklü sistem değişikliklerine gidilmesi gerektiğini savunan Doğan Üzümcügil, "Nükleer teknoloji ve ileri teknoloji fevkalade sınırlı, biyoteknoloji ve uzay teknolojisinde yokuz. Üniversiteler ile sanayi ve ticaret odalarına bir görev ortaya çıkıyor. 2000'li yılların teknolojisini nasıl yakalayabiliriz sorusuna cevap aramak" şeklinde konuştu. Doğan Üzümcügil kendilerinin Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül ve Ege üniversiteleri öğretim üyeleri ve işadamlarından oluşan 150 üyeli Bilgi Çağı Platformu'nda fikir üretici çalışmalar yaptıklarını söyledi.

  YÖNLENDİRME ŞART
  Çocukların zeka testine göre mesleki yönlendirmelere gidilmesi gerektiğini belirten BİLÇAĞ Başkanı Op. Dr. Doğan Üzümcügil, üstün zekalı çocukların fen bilimleri ve araştırma konularında istihdam edilmesi gerektiğini söyledi

  Zeka Testi Nasıl Yapılır hakkinda aciklamalar Zeka Testi Nasıl Yapılır konusunda bilgiler.

  Anahtar Kelimeler:Zeka Testi Nasıl Yapılır ,zeka testi, zeka testi uygulaması, zeka testi nerede yapılır, zeka testi nasıl ölçülür,aykü testi nasıl yapılır
+ Yorum Gönder