+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Atom Modelleri ve Tarihçeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Atom Modelleri ve Tarihçeleri
  Atom Modelleri Neerdir  Tarihte ik kez 19. yüzyılda John Dalton modern atom kavramını ortaya attı. Dalton, kimyasal reaksiyonlarda maddenin tam sayılarla belirlenen oranlarda tepkimeye girdiğini gösterdi ve dolayısıyla, maddelerin atom denen sayılabilir ama bölünemez parçalardan oluştuğunu ifade etti. Buna ek olarak, atomların kütlelerini ortaya koyan bir tablo hazırladı.

  J.J. Thomson 1897 yılında elektronu keşfetti. 1900'lü yılların başlarında Ernest Rutherford günümüz atom modelinin temelini teşkil eden yapıyı ortaya koydu: atomun, kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan bir çekirdek ve bu çekirdek etrafında dönen elektronlardan oluşmaktadır. Rutherford çekirdeği oluşturan pozitif yüklü parçacığa proton adını verdi.

  1932 yılında James Chadwick nötronu (adı, elektrik yükü 0 olduğundan, yani nötr olduğundan, nötron olmuştur.) buldu ve bu sayede 1935'te Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. Daha sonra kuantum teorisi doğrultusunda Niels Bohr, Bohr atom modelini ortaya attı ve elektronların belli yörüngelerde bulunabildiğini ve bunun Planck sabiti ile ilgili olduğunu ifade etti. Bohr'un modelinin üzerinde, daha sonraki deneylerde bulunanlarla örtüşmesi için birçok ekleme ve çıkarma yapıldı. Bohr modelinin "yamalı bohça" lakabını alması bundan ileri modelini yapmştır. 2. ÖZGEN
  Üye

  Atomun ilk keşfedilmesi 19. yüzyıllarda John Dalton tarafından gerçekleşmiştir. Daha sonra bir çok araştırmacı tarafından incelenen atom günümüz atomu bulmuştur.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Atom Modelleri Nelerdir?

  1- Dalton Atom
  2- Thomson Atom
  3- Rutherford Atom
  4- Bohr Atom Teorisi
+ Yorum Gönder


kükürtün atom modeli,  kükürt atom modeli