+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Rakamları kim buldu , rakam ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Rakamları kim buldu , rakam ne demek
  Rakamları kim icat etti

  Sayıları göstermek, ifade etmek için kullanılan sembol ve harflere rakam denilmektedir. Tarihçiler basit cisimlerin veya cisim gruplarının miktarlarını belirtmek, eklemek, çıkarmak için kullanılan ilk sembollerin parmak, çubuk, çakıl gibi şeyler olduğunu tahmin etmektedir. Beş bin seneden fazla bir süre önce Sümerli ve Kaldeliler 60 tabanına göre kullanılan sayılarını ifade etmek için “çivi şekilli” rakamlar geliştirdiler.

  Bunlar aynı zamanda rakamları taş tabletlere yazarak rakamları geniş ölçüde kullanan ilk toplum oldular. Bin yıl kadar sonra Mısırlılar hiyeroglif, yani şekiller halinde olan rakamlar kullandılar. Bir zincir 100, bir çiçek demeti 1000 ve bir parmak 10.000 sayılarını gösteriyordu. Mısır medeniyetinin ilerlemesiyle bunlar, yazılması daha kolay, kıymet olarak daha küçük olan, toplama, çıkarma ve belirli bölme işlemleri için daha münasip hale geldi.

  Yunanlılar ve İbraniler alfabelerinin harflerini rakam olarak kullandılar. Bunlar büyük sayıların ifadesine mühim kolaylık getirdiler. İki sayısına eşit olan “beta” harfinin sol altına yazılan bir çizgi ikibin sayısını gösteriyordu. Roma rakamları da yine parmak hesabından ilham alınarak geliştirilmişti. Bu rakamlar en uzun süre kullanılan sistemlerden oldu.

  Bütün bunlara rağmen Arap rakamlarına kadar hiçbir rakam sistemi, bugünkü medeniyetin meydana gelmesine yardımcı olacak nitelikte değildi. On rakamdan teşekkül eden bu sistemde en önemlisi sıfır rakamı mevcuttu. Üstelik bu on rakamın değişik şekillerde yanyana getirilmeleriyle her sayı elde edilebiliyordu. Mesela; sıfırsız olan diğer sistemlerle 602 sayısının elde edilmesi çok zordu. Arap
  rakamları, üstlü ve köklü sayıların ifadesinde de öncü oldu.

  Günümüzde kullanılan modern sistem büyük ölçüde Arap sistemine dayanır. “Arap Rakamları”, devrindeki şekliyle Avrupa’ya 12. asırda geçer. Bu rakamlar ilk önceleri İspanya sınırlarını aşamadı. Ancak yüz yıl kadar sonra yavaş yavaş çevre ülkelere yayılmaya başladı. Önceleri Roma rakamlarını kullanmakta israr eden Avrupalılar, daha sonra bütün olarak Arap rakamlarını kabul ettiler. Bunlar, Avrupalıların elindeki Hint rakamlarının da tesiriyle 18. yüzyılda iyice gelişti. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra da bugünkü geometrik şekli aldı.
 2. ÖZGEN
  Üye

  Milattan önce sümerler ambarlara yerleştirdikleri ürünlerin sayılarını bilmek için bazı işaretler kullanırlardı. Bu işaretler farklı kavimlerde farklı olabiliyordu zamanla dünyaca kolay ve anlaşılır rakamlar seçilip kullanılmıştır.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Rakamların icadı milattan önceki yıllara kadar dayanmaktadır. O dönemde ambarlardaki ürünleri saymak zor olduğundan dolayı kendilerine belirli işaret ve semboller çizerek kayıt altına almaya çalışmış ve bu şekilde çizdikleri semboller ile ilk defa rakamları kullanmış oldular.
+ Yorum Gönder