+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Gürültü kirliliği nedir nerelerde daha yoğundur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Gürültü kirliliği nedir nerelerde daha yoğundur
  Gürültü kirliliği nedir nerelerde daha yoğundur


  İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen ölçülerin üzerindedir.

  Gürültü, çıkış yeri ve yayılma ortamı olarak, tüm alıcı ortamları kapsayabilir. Ancak, özellikle insana zarar veren gürültü, alıcı ortam olarak, daha çok havayla özdeşleştirilmektedir. Doğrudan bir çevresel değerin bozulması sonucunda ortaya çıkmakta olan gürültü, diğer çevresel değerleri algılamayı etkileyen, sağlık bozucu bir etken olmaktadır. Bu nedenle de günümüzde gürültü, bir çevre ve sağlık sorunu olarak ele alınmaktadır.

  Gürültü, istenmeyen bir durum olduğu ve insanları olumsuz yönde etkilediği için, kimilerince bir kirlilik öğesi olarak ele alınmakta ve gürültü kirliliğinden söz edilmektedir. Gürültü kirliliği, insanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler, olarak tanımlanmaktadır. Başka bir anlatımla, gürültü, istenmeyen seslerin yarattığı akustik bir olgudur.
  Bu olgu geçici ya da sürekli olarak insanlara zarar verebilir.

  Gelişmiş ülkelerde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkmış olan gürültü sorunu, günümüzün önemli çevre sorunlarından birisi olmasına karşın, ülkemizde az bilinen bir kirlilik türüdür. Gürültü insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozabilen, iç performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren bir tür kirliliktir.
  Yaşama kalitemizi bozmadan alacağı mız basit önlemlerle insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yapan gürültü kirliliğini önleyebiliriz.

  • Düğün, sünnet, v.b. toplu merasimlerde, çevrede bulunabilecek yaşlı, hasta ve bebekleri
  düşünerek, aşırı gürültülü müzik çalınmamalı ya da kapalı ve ses yalıtımlı mekanları
  seçilmelidir.

  • İşyerlerindeki gürültünün dışarı taşmasını önleyecek ses yalıtımlarını yapılmalıdır.

  • Evlerde kullandığımız TV ve müzik aletlerinin sesini sadece kendi duyabileceğimiz kadar
  açılmalıdır.

  • Çevremizdeki insanları rahatsız edecek gereksiz gürültülerden kaçınılmalıdır.

  • Gereksiz yere korna çalınmamalıdır.

  • Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılmalı ve insanca yaşamak için herkesin
  hakkına saygı gösterilmelidir.

  • Bina içerisindeki ayak sesleri ve benzer gürültüleri önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

  • Gürültünün strese ve de birçok hastalıklara sebep olduğu unutulmamalıdı r

  Gürültüyü Azaltmak İçin Alınabilecek Tedbirler:

  1. Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde
  kurulmalıdır.

  2. Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmelidir.

  3. Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmelidir.

  4. İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol
  Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmelidir.

  5. Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanmalıdır.

  6. Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin
  yükseltilmemesi gerekmektedir. 2. ÖZGEN
  Üye

  Gürültü kirliliği normalden fazla ses çıkaran bazı şeylerin aynı anda ve sesi oldukça yüksek çıkmasıdır. Özellikle büyük şehirlerde gürültü kirliliği hat safhadadır.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Gürültü, kulağa hoş gelmeyen ve kişileri rahatsız eden seslere verilen isimdir. Gürültü olarak adlandırılan bu sesler genellikle büyükşehirlerde çok olmaktadır. Bunun sebebi, araçların sesleri, kalabalık insan topluluklar vs. nedenlerden dolayıdır.
+ Yorum Gönder


ses kirliliği en çok nerede görülür,  ses kirliliği nerelerde olur,  ses kirliliği daha çok nerelerde görülür,  ses kirliliği nerelerde görülür,  gürültü kirliliği nerelerde olur,  gürültü kirliliği nedir