+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Orhun abideleri kaç yazıttan oluşmaktadır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Orhun abideleri kaç yazıttan oluşmaktadır
  Orhun abideleri kaç yazıttan oluşmaktadır?

  Orhun abideleri.jpg

  Göktürk Devletinden kalma, 7 ve 8. asra âit en eski taş kitâbelerdir.

  Orhun âbideleri Göktürk devrinden kalma kitabelerdir. Göktürkler, milâttan önceki asırlarda Hunlar tarafından kurulup, değişen sülâleler ve boylar idaresinde devam edegelen Asya’daki büyük Türk imparatorluğun 6. asırla 8. asır arasındaki devresinde hüküm sürmüşlerdir. 6. asrın ilk yarısında Türk devletinin başında Avarlar bulunuyordu. 552 tarihinde Bumin Kağan, Avar idaresine son vererek Türk devletinin Göktürk hanedanı devrini açtı. O devirde büyük
  kağanlığın merkezi devletin doğu kısmında idi ve batı kısmı da doğuya bağlı tâbi bir kağanlıkla idare ediliyordu.
  Bumin Kağanın kardeşi İstemi Kağan da 576′ya kadar bu batı bölümünün kağanı idi.
  Bumin Kağan, Göktürk hâkimiyetini kurduğu sene içinde öldü ve sırasıyla üç oğlu, büyük kağanlık yaptılar. Birincisi 553′te, İkincisi 553 - 572′de, üçüncüsü de 572 - 581 tarihlerinde hüküm sürdüler. Bunlardan ikincisi olan Mukan zamanında devlet Mançurya’dan İran’a kadar uzanan kuvvetli bir imparatorluk haline geldi .
 2. DİLAN
  Üye

  Göktürk yazıtları olarak da bilinen Orhun abideleri ilk Türk devletlerinde Göktürkler döneminde oluşturulmuş ve gümüz tarihçileri için Tür tarihi için büyük değer taşıyan yazıtlardır.
+ Yorum Gönder