+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Orta Asya Neresidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Orta Asya Neresidir
  ORTA ASYA HAKKINDA BİLGİ


  orta-asya-neresidir.jpg

  İç Asya tam olarak neresidir?
  “İç Asya’nın Amur Irmağı’nın yukarı kavşaklarından başlayan en doğusundaki topraklarında, Ussuri taygası, Büyük Çin Seddi yönünde uzanır. İşte burada, hem kuzeyli hem güneyli öğeleri kendinde birleştiren florasıyla ve faunasıyla, yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlarla karşılaşırız; kaplanın ren geyiği avladığı, yabanî asmanın ve manolya sarmaşığının mavi jeddo ladininin dalına ve gövdesine sarıldığı ülke, işte burasıdır. Burası, artık tam anlamıyla İç Asya’dır.”

  (A.P.Okladnikov, Tarihin Şafağında İç Asya_Erken İç Asya Tarihi, s.61)
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  ORTA ASYA İLE İLGİLİ BİLGİ

  Dağların oluşturduğu bir kesintiden sonra, çöl kuşağı doğuya doğru, Tanrı Dağları’nın ve ona bitişik bozkırın birbirinden ayırdığı iki şerit halinde devam eder. Bu şeritler, Tarım Havzası’nın doğu çıkışında yeniden birleşir ve en önemlisi, Moğolistan Yaylası’nın güney bölümündeki Gobi olmak üzere, sürekli bir çöller dizisiyle doğuya doğru ilerler.

  Yükseklerdeki bu orta enlem çöllerinin ayırıcı özellikleri, devamlı kuraklık , soğuk kışlar ve sıcak yazlardır; bir de, her mevsimde gündüz saatleriyle çöl geceleri arasında çarpıcı ısı farkları olmaktadır.

  Çok değişik çöl türlerinin bir karması yaygın bulunmakla birlikte, genellikle bu çöllerin yüzeyleri batıda kumlarla, merkezi Gobi yörelerinde taş ve çakıllarla, Ala Dağlar ve Ordos’un doğu çöllerindeyse kum ve çakıllarla kaplıdır.

  Çepeçevre kapalı Tarım Havzası’nın ortasını işgal eden Taklamakan Çölü’nde bazen 300-400 kadem (100-130 metre) yüksekliğe kadar çıkan gezici kum tepeleri (barhan) vardır.

  Bu uçsuz bucaksız kum bölgesinde, Lobnor Gölü’ne akan Tarım Irmağı ve kolları boyunca yetişen tugay dışında hemen hemen hiçbir bitki yoktur.

  Okyanuslardan uzaklığı ve denizlerin üstündeki hava kitlelerinin buraya erişmesini engelleyen dağ sıraları nedeniyle Taklamakan Çölü yeryüzünün en kuru yörelerinden biridir.

  Yılda iki parmaktan (5 cm) az yağış alır, birçok yıllardaysa buraya hiç yağmur yağmaz. Ama bu çölün güney ve kuzey kenarlarında tersine, Kunlun ve Astın Tağ, Pamirler ve Tanrı Dağları’nın Tarım Havzası’nın dağlık iç çeperlerine bitişik, eşik halinde bir dizi verimli vaha bulunmaktadır.

  Güneyde ve batıda, bunlar Kaşgar, Yarkend, Hotan, Keriya vahaları ve Tarım Irmağı’nın aralıksız/sık kolları üstündeki başka vahalardır. Kuçe ve Aksu gibi daha küçük vahalar, havzanın kuzey sınırındaki Tanrı Dağları’nın güney yamaçlarına komşudur. Daha az kapsamlı bir kum ve çakıl çölü, Çungarya Havzası’nın göbeğinde, Tanrı Dağları ve Altay Dağları’nın arasında yer alır ve her iki dağ silsilesinden otluklarla ayrılır.

  Çöllerin kumlu olanlarıyla taşlı-çakıllı türlerinin arasındaki geçiş alanı, Tarım Havzası’nın hemen dışındaki ıssız Pei Şan Çölü’ndedir. Bu susuz çölde ve Gansu Koridoru’nun batı uçları dahil, bitişik çöl arazisinde, buralara Kara Gobi adının verilmesine yol açan, parlak siyah çakıllardan bir taban yüzeyi bulunur. Başka sorunlarının yanı sıra, bu alanda özellikle ara mevsimlerde, sık ve güçlü fırtınalar da görülmektedir.

  Yüzeyinin küçük bir bölümünü kaplayan kum tepelerine karşın, yılda dört parmaktan (10 cm.) az yağış alan Moğolistan Gobisi’nin uçsuz bucaksız gibi görünen çöl ovaları, esas itibarıyla bir çöl tabanı oluşturan taş ve çakıllarla kaplıdır.

  Yerdeki kum ve mil, önemli bir ölçüde rüzgar aşındırmasıyla havalandırılıp, anlaşılan Büyük Çin Seddi’nin güneyindeki löslü dağ eteklerine yığılmıştır.

  Gobi’nin yüzeyi, engebeleri açısından büyük çeşitlilikler göstermektedir. Tipik olarak bu arazi, görece alçak dağ ve tepelerle ayrılan geniş havzalara bölünmektedir. Bu havzaların içinde de, görece sığ ve su sızdırmayan çukurlar bulunmakta, buralarda bir dizi gölcük ya da playa (takır) oluşmaktadır. Gobi’nin kimi bölümlerinde hiç bitki yokken, kimi bölümlerinde de saksaul çalılıkları ve yer yer çimenlikler bulunmaktadır.”

  (Robert Taafe, Erken İç Asya Tarihi, Coğrafi Durum, s.57-58)

  Altay Dağları’nın yüksekliği ne kadardır?

  “Pamir Dağları ve Trans-Altay uzantıları, aynı zamanda Sinkiang içlerine 1.000 mil (1.760 km) giren ve 24.000 kademi (7860 metre) aşkın azami yüksekliklere erişen Tanrı Dağları’nın ulu ve tepeleri kar kaplı sıradağlarına da bitişiktir.”

  (Robert Taafe, Erken İç Asya Tarihi, Coğrafi Durum, s.40)

  Altay Dağları’nın ortalama yüksekliği ne kadardır?

  “Ortalama 14.600 kadem (4.800 metre) âzâmî yüksekliği olan Altay dağ silsilesi Batı Moğolistan’a da girer.”

  (Robert Taafe, Erken İç Asya Tarihi, Coğrafi Durum, s.40)

  Orta Asya’nın jeolojik haritası çıkarıldı

  “Orta Asya’nın jeolojik haritası çıkarıldı. US Report, 7,5 milyon kilometre karelik bir alanı kapsayan haritanın, bir milyon kilometre karesini, dünyadaki kurak toprakların yüzde 3′üne sahip Özbekistan’ın kapladığını bildirdi.

  Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Çin’in uluslararası çerçevede vardığı anlaşma uyarınca çıkarılan harita, bölgedeki jeolojik yapıyı, çevrenin tarihi gelişimini ve mevcut konumunu ortaya koyuyor.

  Haritanın enerji, maden cevheri ve ametal madenlerin mineral kaynakları ve gelişmiş jeolojik yapılarını gösteren atlaslar içermesi planlanıyor. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 31. Uluslararası Jeoloji Kongresi’nde büyük ilgi toplayan projeye, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’nin yanı sıra katılan Rusya ve Çin araştırma alanının genişletileceğini açıkladı.

  Orta Asya’da, büyük miktarda petrol, doğalgaz, kömür, bakır, kurşun, çinko, uranyum, boksit, nadir rastlanan maden ve diğer mineraller çıkarılıyor.”

+ Yorum Gönder


asya fiziki haritası,  orta asya fiziki haritası,  orta asya neresidir,  asya fiziki,  kazakistan fiziki haritası,  asyanın fiziki haritası