+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Orman ve yeşilliğin önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Orman ve yeşilliğin önemi
  ORMAN VE YEŞİLLİĞİN ÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ

  Ülkemizin sahip olduğu tabiî kaynaklardan ve güzelliklerden biri de ormanlarımızdır.Ağaç ve ormanın ekomomide,endüstride,tarımda ve daha birçok alanda büyük yararları vardır.

  Bir ağaç topluluğu olan orman,havayı temizler,iklimi düzenler,su kaynaklarını arıtır,yağmuru çekerek tarım ürünlerinin artmasını sağlar,toprak kaymalarını,toprağın fakirleşmesini önler ve selleri engelleyerek,toprağın asıl verimli olan tabakasının denize taşınmasına mani olur.Ormanlar,içlerinde cıvıldaşan kuşlarıyla,serin gölgeleriyle insanları dinlendiren,gönülleri ferahlatan ve ülkeyi süsleyen temel unsurlardandırlar.Kalem,kâğıt,ev eşyası,kimya,boya,çanta gibi ihtiyaçlar ağaçtan sağlandığı gibi,inşaatta,gemi sanayiînde,ıssı temin etmede ve daha birçokalanda yine ondan yararlanılır.


  orman.jpg

  Hayatımızın her aşamasında yararlandığımız ağacın önemi,halk arasında: "Yavrumuzun beşiği,kapımızın eşiği,çorbamızın kaşığı"şeklinde dile getirilmektedir.Yine "Gökyüzüne güzellik veren yıldızlar,başa güzellik veren saç,yurda güzellik veren ağaçtır","üstünde yeşil bir yaprak olmayan toprak ölüdür"gibi özlü sözler de hep ağacın ve yeşilliğin önemini belirten ifadelerdir.
  Abese Sûresinde meâlen:
  "İnsaniyiyeceğine bir baksın","Doğrusu suyu bol bol indirmekteyiz","Sonra yeryüzüne iyice yarmakta ve orada tâneli ekinler,üzümler,sebzeler,zeytin,hurma ağaçları,iri ve sık ağaçlı bahçeler,meyveler ve çayırlar bitirmekteyiz","(Bütün bunlar)sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir"(1)buyrulmuştur.Bu ayet-i Kerimelerde ekin ve ağaçların hayatî önemi belirtilmiş,bunların yetiştirmek için toprağın sürülmesi ve kuraksa sulanmazı gerektiğine işaret edilmiştir.

  Rahman Sûresinde de,"Rabbine karşı gelmekten korkan kimseye iki Cennet vadedilmekte,bu Cennetlerin türlü ağaçlarla dolu olduğu,buralarda akan iki kaynağın ve her türlü meyvenin çift çift bulunduğu bildirilmektedir."Allah elçisinin:

  "Kıyamet koparken sizden birinizin elinde bir hurma dalı bulunur da,bunu Kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse,muhakkak onu diksin,bırakmasın"meâlindeki hadisleri,dinimizin ağaca ve ağaç dikmeye verdiği önemi açıkça vurgulamaktadır.Başka bir hadis-i Şerifte de meâlen:

  "Bir müslüman bir ağaç diker yahut bir şey eker de ondan bir kuş,bir insan veya bir hayvan yerse,bu kendisi için sadaka olur"
  buyrularak,ağaç dikmek ve ekin ekmek sadaka-i Cariyeden sayılmıştır.Yani bir kimsenin diktiği ağaçtan ve ektiği ekinden yararlanıldığı sürece,o kimsenin amel defteri kapanmayacak ve oraya devamlı sevap yazılacaktır.
  Öyle ise fırsat varken biz de ağaç dikip millî ekonomiye ve ülke güzelliğine katkıda bulunarak,arkamızda hayra vesîle olacak eserler bırakmaya gayret etmeliyiz.

  Hayatımızın ayrılmaz b,r parçası olan ve dinimizin değer verdiği ağaca müslümanlar da her zaman büyük önem vermişlerdir.Halk arasında ağaç dikmeyi,ağacı sevmeyi ve korumayı teşvik edici pek çok söz söylenmiş ve yazılar yazılmıştır.Yeri gelmişken bunlardan birkaç örnek sunmak isterim.

  Rivayete göre:
  Padişahın biri,bir gün vezirini yanına alıp,biraz hava almak için şehrin kenarına çıkmış.Orada gezinirken yaşlı bir adamın meyve ağacı diktiğini görmüş.Padişah adama "Bu yaşa gelmişsin,ne yapacaksın ağaç dikip de,şurada kaç günlük ömrün kaldı ki,istirahat edeceğin yerde neden kendini yoruyorsun?diye takılmış.Yaşlı adam söze başlayarak"dedelerimiz ağaç dikmişler,bizler onların meyvelerinden yedik ve yararlandık,biz de dikelim ki,bizim torunlarımız da bunlardan yararlansınlar"demiş.Bu sözleri duyan padişah,vezirine işaret ederek,bir kese altın verdirmiş.Zeki ihtiyar,bunun ancak bir padişahın davranışı olabileceğini sezmiş ve "Herkes ağacı dikip senelerce bekledikten sonra meyvesini aldığı halde,ben daha dikmeden meyvesini aldım"demiş,Yine bu sözden hoşlanan padişah,işaret edip bir kese daha verdirmiş.İhtiyar "Herkesin ağacı senede bir meyve verdiği halde benim ağacım dikilmeden iki meyve verdi"deyince padişah,vezirine göz ederek oradab uzaklaşmışlar.

  Diğer bir örnek merhum Mehmet Emin Yurdakul'dandır.Şairimiz mısralarında şöyle sesleniyor:

  "Sakın kesme,her dalında bir güzel kuş ses versin,

  Sakın kesme,gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin,
  Sakın kesme,şu sevimli köye kanat kol gersin,
  Sakın kesme,aziz vatan günden güne şenlensin."
  Ağaç dikmek kadar,mevcut ağaç ve ormanlarımızı korumak,onları gereksiz harcamamak da dinî ve millî görevlerimizdendir.Zaten yetersiz olan ormanlarımızı içlerine havyanları salıvererek,haksız yere birkaç karış toprak elde etmek için ateşe vererek ya da izinsiz ve yerli yersiz keserek daha da yok etmek ne müslümanlığa ne de insanlığa yakışır.
  Ağaç ve tarımın korunmasını konu alan bir ayet-i Celilede meâl olarak şöyledir:
  "Çardaklı ve çardaksız(üzüm)bahçeleri,ürünleri çeşit çeşit hurmaları,ekinleri,birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur.Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin.Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını)verin,fakat israf etmeyin;çünkü Allah israf edenleri sevmez."
  Ormanlara zarar verenler,sadece ard niyetli insanlar değildir.Bazı kimseler,hiçbir kasıtları olmadığı halde,ormanda ateş yakıp,ateşi tamamen söndürmeden oradan ayrılarak ya da dalgınlıkla sigara izmariti atarak,yangına sebep olmaktadırlar.Her ne suratle olursa olsun,millî serveti ve ülkenin doğal güzelliklerini yok etmenin hoş görülür bir tarafı yoktur.
  Yazımızı bir hadis'i-Şerif meâliyle noktalayalım:
  "Bir kimse bir ağaç dikerse,Allah Teâla o kimse için,diktiği ağacın meyvesi ve yaprağı kadar manevî ecir ve sevap yazar."
 2. DİLAN
  Üye

  Ormanların onlarca faydası olduğunu artık neredeyse herkes biliyor. Oksijenin ormanlar olmadan sağlanması zor, kullanılan bir çok eşyanın ormanlardan sağlanması doğayı koruması gibi daha bir çok faydası mevcuttur.
+ Yorum Gönder


orman,  orman resmi,  orman resimleri,  forest