+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Michel foucault ve söylem analizi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Michel foucault ve söylem analizi
  MİCHEL FOUCAULT VE SÖYLEM ANALİZİ HAKKINDA BİLGİ

  Michel foucault.jpg

  2. 15 Ekim 1926 - 26 Haziran 1984Fransız Dil Bilimci – FilozofGençliğinde ateşli bir Marksist veFransız Komünist Partisi üyesiSonra kendi düşünce sisteminioluşturmuş, şiddetli birantikomünist.Fransa’ daki 1968 yılı olaylarındaönde gelen isimlerden.

  3. Toplumda var olan güç ilişkilerini söylem analizi yaparak çeşitli sosyal yapı ve kurumlara(hastana, bürokrasi, okul, genelev vs. ) odaklanarak ve toplumsal normlar ile iktidarodakları tarafından “anormal” olarak nitelendirilen marjinal grupları, düşünceleriinceleyerek açığa çıkarmaya çalıştı.Cinsellik üzerine yaptığı araştırmalar nedeniyle Paris bordello’ larında sıkçabulunmuş, bir süre San Francisco’ nun elit gay komünitesine de girmiş ve 1984’ te ozamanlar henüz ne olduğu bilinmeyen AIDS hastalığından ölmüştür.

  4. SÖYLEM
  :Tüm dünyayı ve insanları şekillendiren,karşı sözler söylendiğinde dahi dışınaçıkılamayan, ancak sınırlarıbelirlenebilecek ve temelisarsılabilecek olan düşünceler,inanışlar, yargılar, değerler, semboller,kelimeler, harfler, kurumlar, normlar vegeleneklerden oluşan ve içerisinde birçok güç ilişkilerini bulunduran devasave yaşayan bir organizmadır.Foucault’ cu düşüncede söylem heryerdedir ve herkesi adeta esiriyapmıştır. Söylemi üretenlerin dahionun dışında kalabilmesi mümkündeğildir.

  5. SEMBOL:
  Foucault’ ya göre tüm semboller,anlamlar, hakim olan söyleme göreşekillenmiş ve insanların aklında oşekilde yer etmiştir.Bir bayrak, onu görenler için belirlideğerleri (ülkenin bağımsızlığı, millimücadeleleri vs.) sembolize eden veinsanın uğrunda canını feda edebileceği,korunması için insan öldüreceği veyacinayet işleyeceği kadar kutsalnesnelerdir.

  Michel foucault ve söylem analizi.jpg


  6. ENTELEKTÜEL:
  Sembollerin anlaşılabilmesi için yapıbozumlarının (deconstruction) yapılmasıgerekmektedir.Entelektüel denilen ayrıcalıklı kişi, bilgininarkeoloğu olmalı, bilimsel olarak doğrukabul edilen şeylerin dahi altını kazmalı,derinliğe ulaşmalı ve sorgulamalıdır.Entelektüel bunu yaparsa herdüşüncenin, sembolün merkezinde birgüç ilişkisi bulacaktır.Resim: Diego Valezquez’ in meşhurtablosu: “Las Meninas”

  7. GÜÇ
  :Foucault’ cu anlayışta ön plana çıkan güçkavramı, bir köle ve sahip arasındaki ilişkigibi değildir. 3 TİP GÜÇ VARDIR:1. Klasik disipline etme yöntemi.2. Panoptik Güç3. Veba Gücü

  8. 1 Klasik disipline etme yöntemi olan fiziksel ve (daha çok) ruhsal cezalandırmaya dayalıdır.Buna göre hata yapanın cezalandırılması ve bu yolla disipline dilmesi, kontrol altına alınması, güçuygulamanın eski bir yöntemidir. Ancak modern toplumların karmaşık yapısında artık bu güçkavramı yerini “panoptik” güç kullanımına bırakmıştır.

  9. 2 Panoptik Güç, Jeremy Bentham’ ın geliştirdiği bir hapishane mimarisi tipi ve genel anlamıyla modern toplum düzeni modelidir.İçerisi görünmeyen bir kule etrafında yan yana dizilmiş hücrelerde bulunan mahkûmlar, bu kulevasıtasıyla daima gözetlendiklerini bilecekler ve bu gözetlenme korkusunu (güdüsünü) içselleştirerektoplumsal hayatta istenmeyen hareketlerden uzak duracaklardır.Bu içselleştirilmiş korku, hapishane çıkışı da etkilerini gösterecek ve toplumsal normlara, devletkurallarına uygun hareket eden bireyler oluşturulacaktır.

  Modern toplum da çeşitlimekanizmalarıyla (kamera sistemi, mahkeme, polis, kredi kartları, banka hareketleri,GSM sinyalleri) bireyi sarıp sarmalamakta ve her hareketi kontrol altına almaktadır.Foucault’ cu bakış açısına göre kesin bir şekilde doğru-yanlış ayrımı yapan ve öbür dünyaya dair vaatlerive uygulamaları nedeniyle bireyi kontrol altına almaya çalışan “dini sistemler” de panoptik güçuygulanmaktadır.

  10. 3 Veba gücü: Bu sistem ismini, Avrupa toplumlarında Orta Çağdan başlayarak vebalı ve cüzamlı hastaların kayıtlarının tutulması ve toplumdan ayrı konutlarda kontrol altında bulundurulmasından almaktadır.Buna göre Foucault’ nun düşüncesinde söyleme karşı tavır alanlar toplumdan uzaklaştırılmakta,dışlanmakta, deli, suçlu, ahlaksız, sapık, hasta şeklinde damgalanmaktadır. Foucault, buna örnek olaraktarihten Socrates ve Galileo gibi isimleri vermektedir.

  11. MİCHEL FOUCAULT VE SÖYLEMSON SÖZ:Foucault’ a göre egemen söylem ile mücadele etmek imkansızdır, çünküinsanların söyleme olan karşıtlığı dahi söyleme göre belirlenmektedir. Söylem,karşıt görüşleri de içine katarak sisteme entegre ederek büyür.
 2. ÖZGEN
  Üye

  Michel foucault, İnsanların kelimelere yükledikleri anlamlar onların düşünce duygularına hitap ederek ona göre davranmalarına neden olduğunu savunan kişidir.
+ Yorum Gönder