+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Kovalent Bağlar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kovalent Bağlar Hakkında Bilgi
  KOVALENT BAĞLAR

  Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi arlarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir Değerlik elektronları elementin simgesi çevresinde noktalarla gösterilerek elektron ortaklaşması gösterilir Bu tür formüllere elektron nokta formülleri denir


  Kovalent Bağlar.jpg


  Periyodik cetvelin A gruplarında değerlik elektron sayısı grup numarasına eşit olduğundan grup numarası, simge çevresine konulacak elektron sayısını gösterir

  İki atom arasına konulan noktalar her iki atom için de sayılır ve kararlı moleküller de atomların simgeleri çevresinde toplam nokta sayısı 8 ‘dir

  Moleküllerin elektron nokta formülleri yazılırken;
  Molekülü oluşturan atomların değerlik elektronları belirlenir
  Yapacakları bağ sayıları saptanır, çok bağ yapanlar merkez atomu olarak alınır
  Merkez atomu birden fazla ise merkez atomları birbirine bağlanacak şekilde yazılır
  Değerlik elektronlar, atomların çevresine oktet kuralına uyacak şekilde dağıtılır

  aApolar Kovalent Bağ: Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yokturİki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlarİki atom arasındaki bağ H-H şeklinde gösterilir Flor atomunun son yörüngesinde 7 elektronu vardır ve bir tane yarı dolu orbitali vardır 2 flor atomu arasında elektronlar ortaklaşa kullanılarak bir bağ oluşur Oksijenin son yörüngesinde 6 elektronu vardır 2 tane yarı dolu orbitali vardır Buna göre 2 tane bağ oluştururlar
  bPolar Kovalent Bağlar: Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent bağ denir Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur

  Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır Dolayısıyla Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur Bu olaya kutuplaşma denir Bu tür bağa polar kovalent bağ denir
  Not: Bazı hallerde ortaklaşılan her iki elektron da bir atom tarafından verilir Böyle bağlara koordine kovalent bağ denir

  BİR ATOMUN YAPABİLECEĞİ BAĞ SAYISI

  Bir atomu yapabileceği bağ sayısı; o atomun sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır Bir alt yörüngeden bir üst yörüngeye elektron uyarılarak yarı dolu orbital oluşturma çok enerji istediğinden bağ yapmaya elverişli olamaz
 2. ÖZGEN
  Üye

  Metaller elektron vererek + durumuna düşer, ametaller ise elektron alarak- durumuna düşerler bu alıp verme işlemine verilen isim kovalent bağ denir.
+ Yorum Gönder


kovalent bağ,  kovalent bağlar,  kovalent bağ nedir,  kovalent bag,  iyonik ve kovalent bağ,  kovalent