+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Murabba Özellikleri Maddeler Halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Murabba Özellikleri Maddeler Halinde
  Murabba Özellikleri Maddeler Halinde

  Murabba Özellikleri  Nazım birimi dörtlük olan nazım şekillerinden biridir.
  Kafiye düzeni aaaa/bbba/ccca"dır.
  Genellikle 4 ile 8 dörtlükten oluşur.
  Her konuda murabba yazılabilir. Ancak dini ve didaktik konular ile övgü, yergi, manzum mektup, mersiye vs. türlerde murabba nazım şekli daha çok kullanılmıştır.
  Aruz kalıbıyla yazılır.
  Önemli murabba şairleri Aşki, Muhabbi, Hayreti, Taşlıcalı Yahya Bey, Fuzuli sayılabilir.
  Dili Süslü Ve Ağırdır.
  Son dizeleri tekrarlanıyorsa mütekerrir murabba,Son dizeleri tekrarlanmıyorsa müzdeviç murabba'dır.
  19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şarkı şeklinde bestelenen eserlerin büyük bir kısmı murabba tarzında yazılmıştır.
  İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir


 2. ÖZGEN
  Üye

  Murabba kelimenin kökünden de anlaşılacağı üzere dört demektedir. Nazım şekillerinden biri olan murabba dörtlüklerden oluşmakta ağır üslupla yazılan şiirlerdir.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Murabba, nazım birimi dörtlük olan bir nazım şeklidir. Murabba'nın belli bir konusu yoktur, aklınıza gelebilecek her türlü konuda murabba yazılabilir. Fakat genel olarak aşk, övgü ve mersiye gibi alanlarda diğerlerine göre daha fazla eser vardır.
+ Yorum Gönder


murabba özellikleri maddeler halinde,  murabba özellikleri,  murabbanın özellikleri maddeler halinde,  murabba kisa bilgi maddeler halinde