+ Yorum Gönder
Resim Galerisi ve Fotoğrafçılık Forumunda Meşk-i Hat [Hat Sanatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Hat Üzerine Yorumlarımız
  Hat Üzerine Yorumlarımız


  Hat Üzerine Yorumlarımız Varmı Varsı nasıl olacak, Hatlar herzaman çarpıcı olmuştur, ve odalarımızı süslemiştir..

  Hat, kelime manası itibariyle çizgi demektir. Arap sanatında çizgisel yazı karakteriyle kendini oluşturmuştur. Hat sanatı, islami yazı varsa, hat sanatıdır. Zira bu sanatın asıl amacı, islam diniyle alakalı sözleri, ayetleri veya hadisleri en güzel bir biçimde istifleyerek, hem ibadet hem de ibahet yerine getirmektir. Her nevi yazmayı, hat sanatı ile karıştırmamak lazım gelmektedir. Lakin yeni yazıyla yapılan birtakım işlerin, kaligrafi kategorisine dahil edilmesi daha uygun düşer. Nasıl ki her kamıştan ney (Asi ve Nil nehirleri kıyılarında yetişen cins kamışlardan) yapılamıyor, yapılsa da işlevini yerine getirmiyorsa, her yazı (görsel olarak güzel olsa bile) hat sanatı içerisinde yer almış olmaz.

  "Kur'an-ı Kerîm Mekkede indi, Mısır'da okundu, İstanbulda yazıldı"

  Bu sanatın önde gelen Hattatlarından bazıları;

  Ali Yayha Sofi, İmad-ül Haseni, Hafız Osman, Ahmed Karahisari, Şeyh Hamdullah, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mustafa Rakım, Aziz Efendi, Hâfız Sami Efendi, Reis-ül Hattatin Kamil Akdik, Mustafa Halim Özyağcı, Hamid Aytaç, Ali Alparslan..

  not: nefes alan üstadlar hariç tutulmuştur..

  Hat Üzerine Yorumlarımız6.png


  hat-zerine-yorumlar-m-z4.jpg  Meşk-i Hat (Hat Sanatı) Arapça Yazılar 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Hat benim bildiğim kadarı ile bir yazma bir şekil sanatıdır. bu sanatı tam olarak iyi ve hakkı ile yorumlayabilmek için öncelikle bu sanat bilgili olmak gerekir bunu dışında sadece güzel veya değil diye kendi çapımızda bu sanata yorum yapabiliriz.
+ Yorum Gönder


arapça yazılar,  hat yazıları,  hat ve tezhip sanatı,  rika meşki,  osmanlı hat sanatı,  hattat yazıları