+ Yorum Gönder
Resim Galerisi ve Fotoğrafçılık Forumunda Ağaçların Sırrı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Ağaçların Sırrı
  Ağaçların Sırrı

  Ağaçların Sırrını merak ettinizmi, bence etmişsiniz o çok sevdiğimiz ağaçlar gölgelerinden yeşilliklerinden ve enerjilerrinden yararlandığımız o ağaçlar

  Evimizde ve işyerlerimizde kullandığımız mobilyaların ve çeşitli eşyaların hammaddesi ağaç nasıl yetişmektedir. Bu yazımızda hayatımızın her safhasına değişik şekil ve biçimlerde girmiş olan bu müstesna yardımcımızı sizlere tanıtmaya çalışacağız.

  En başta ağacı, ormanda kendi haline bırakmak yerine iyice gelişebilmeleri, kaliteli kereste verebilmeleri için gerektiğinde kesmek gerekmektedir. Böylece daha çok ışık ve yer kazanacak olan diğerleri hayatiyetlerini daha kuvvetli olarak sürdürme imkânına sahip olurlar. İnsan eliyle yetiştirilen ormanlar tek çeşit üzerine kurulduğundan devamlı bakım ister ve çamlarda olduğu gibi 80–90 sene arasında kesilecek hale gelir. İlk kuruluşunda çok sık olarak dikilen çam fidanları ağaç haline geldikçe yeni büyüyenlerinde gelişebilmelerini temin etmek için belli bir plan çerçevesinde kesilirler. Yani kesilen ağaç miktarıyla yetişecek olan ağaç miktarı birbiriyle denge halindedir.

  Yapılan araştırmalara göre hastalıklı ağaçlardaki odun dokununu kalitesi, sağlıklı ağaçlarınkiyle aynıdır. Bu noktadan hareketle odunun gelişmesinin ağaçlarda nasıl olduğunu inceleyelim.

  Bilindiği gibi ağaç kabuğunun hemen altında kambiyum adı verilen bir hücre kuşağı mevcuttur. Bu kısımda Nisan ayından Eylül'e kadar yeni hücreler teşekkül eder. Ayrıca, dışa doğru büyüyen kabuk hücreleri de ağacın odun tabakasını korurlar. Fakat en enteresanı kambiyum hücrelerinin, kabuk hücrelerinden on kat daha fazla odun hücresi teşkil etmeleridir. Gelişen hücreler gövdenin iç kesimine doğru yönelerek ağaçtaki yaş halkalarını teşkil ederler. Hücreler gelişmeyi tamamladıktan sonra selüloz yapılarında odunu meydana getirecek lignin depolanır. Lignin maddesi kambiyumda ilk safha olarak vazifelidir. Hücre duvarını üç buutlu bir ağ gibi saran lignin selülozu örter ve odun teşekkülünde rol oynar.

  Özellikle çam ağaçlarının iç yapılarını incelediğimizde ise, bunlarda bulunan hücrelerin, suyu iletmek ve odun dokuyu sağlamlaştırmak gibi iki ayrı vazifeyi yürütmekte olduğunu görmekteyiz. Her yaş halkasındaki genç ve eski dokuyu tanımak mümkündür. Güneşli geçen devrelerden sonra hücreler daha da daralarak gelecek senenin yaş halkası meydana getirilmiş olur.

  Yüzyıllardır varlıklarını sürdüren çam ağaçlarının dünyada halen 690 nev'i mevcuttur Yaprak döken ağaçların ise 10.000 türü mevcuttur. Bunların çamlardan farklı olarak gıda depolayan, odun dokuyu geliştiren, özel kambiyum hücreleri ve müstakil bir su iletme sistemi mevcuttur. Böylece bir ağaçtan alınan gövde kesitinde iletken borular gözle görülebilirken, yaprak dökmeyen ağaçlar ise bulunmaz. Ihlamur gibi gözenekli ağaçlarda bu kısımlar hava ile dolu olduğundan hafiftirler ve kolay yontulurlar. Ihlamur bu sebeple ağaç oymacılığında idealdir.

  Bugünkü değişik vasatlarda yaşayan iğne yapraklı ve yaprak döken ağaç çeşitleri eğer suyun az bulunduğu bir yerde iseler bu defa hilkatin müstesna bir tecellisi olarak aldıkları gizli emirle gövdelerin-deki trakeid (su ileten borular) sayısını arttırırlar. Bu durumda ağaçtaki odun dokusu biraz daha yumuşaklaşır. Yine ilahi Rahmetin bir tecellisi olarak ağaç bir uçurum ya da fırtınalı bir vasatta bulunuyorsa bu defa kambiyum sağlamlaştırıcı hücreleri arttırarak odun dokusunu sertleştirir ve ağaç hayatiyetini sürdürür.

  Rüzgarları bağrından geçirerek onları bir uğultu haline getiren ve hizmet etmeye devam ettiği efendisine halini anlatmaya çalışan ormanlarımız korunmalı ve gelecek nesillerimiz, hayatî ehemmiyet arzeden bu kaynaktan mahrum bırakılmamalıdır. Bu noktada ilahi emir ne kadar anlamlıdır. "Merhamet ediniz ki, merhamete mazhar olasınız." (K.K.)

  Ağaçların Sırrı1.jpg

  Ağaçların Sırrı2.png

  Ağaçların Sırrı4.jpg 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  böyle güzel doğa görüntülerini herkes çekemez böyle güzel bir yer bulmak ve böyle ilgi çekici resim çekmek gerçekten her yiğidin harcı değildir çok güzel çekilmiş bir fotoğraf.
+ Yorum Gönder


kuru ağaç