+ Yorum Gönder
Kadın Forumu ve Gebelik ve Annelik Forumunda Üç Aylık bebeğin Gelişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Üç Aylık bebeğin Gelişimi
  • Sırtüstü konumda, başı ortada tutarak yatmayı seçer.
  • Kollar ve bacaklar daha kolay bükülür; hareketler daha düzenlidir. Kollarını simetrik olarak sallar. Eller gevşekçe açılır, sarkıtılır.
  • Ellerini yanlardan ortaya getirip göğüs ve çene üstünde birleştirir.
  • Bacaklarını sırayla, birbiri ardından veya zaman zaman her ikisini birlikte uzatarak tüm gücüyle tekme atar.
  • Oturur konuma çekildiğinde, baş çok az geride kalır ya da hiç kalmaz.
  • Oturur konumda tutulduğunda, bel bölgesinde eğri oluşur. Bel bölgesi dışında sırt dik durur.
  • Baş öne doğru sarkıp sallanmadan önce, birkaç sa-niye boyunca dik ve sabit tutulur.
  • Karından kavrayıp havada tutulduğunda, baş be-irgin biçimde gövdeden daha yukarıda tutulur, kalça ve omuzlar gerilir.
  • Yüzükoyun konumda, ön kollardan destek alarak ve (çoğunlukla) elleriyle masanın üstüne tutunmaya çalışarak, başını ve üst - göğsünü iyice yukarı kaldırır, kal-çalar düz ve yatay durur.
  • Sert bir zeminde ayakta tutulduğunda, dizlerini gevşetip büker.
  ALGISAL BECERİLERİ
  İlk 2 ayda bebeğin görsel dikkati objelerin nerede ol-duğuna ilişkindi. Ancak 3. aya gelindiğinde bebek artık objenin nerede olduğuyla değil, ne olduğuyla ilgilenir. Başka bir deyişle, objenin aranmasıyla değil, tanınmasıyla ilgilenir; Bebek artık objenin kenarını değil kendisi-ni gözden geçirir Örneğin; önceleri insan yüzünün kenarlarına (saç çizgisi ve çene) bakar bebek, artık yüzü, gözleri incelemeye başlamıştır. Bebek 3 aylık olduğunda, annesinin yüzünü bütün diğer yüzlerden ayırabilir.
  • 3 aylık bebek görsel açıdan oldukça dikkatlidir, özellikle yakınındaki birinin yüzüyle yoğun biçimde ilgilenir.
  • Dikkatle çevresine bakınmak için, başını amaçlı olarak çevirir.
  • Görüş alanına giren yetişkin hareketlerini izler.
  • Yüzü önünde kendi ellerinin hareketlerini izler ve parmaklarıyla oynar, ellerini birbirine kenetlemeye, sıkı sıkı kavramaya ve bırakmaya başlar; avuç içlerini birbirine bastırır.
  • Yüzüne 15 - 30 cm. uzaklıkta; hem yatay olarak yarım çember boyunca bir yandan öbür yana, hem de, dikey olarak göğsü ile kaşı arasında sallandırılan topu izler.
  • Biberonunu tanır; biberon yüzüne yaklaştırıldığın-da, biberonu istediğini belirten hareketler yapar.
  • 15 - 25 cm. yakınlarındaki küçük, hareketsiz nesne-lere dikkatle bakar, ama nadiren dikkatini uzun süre ve aralıksız yoğunlaştırabilir.
  • Sallanan top yüzüne yaklaştırılınca, bakışlarını topa yöneltir.
  • Herhangi bir uyarıcı karşısında savunma amaçlı göz kırpma açıkça görülür.
  • Eline verilen çıngırağı birkaç dakika boyunca tutar, yüzüne yaklaştırabilir; bazen oyuncakla çenesine vurabi-lir, nadiren dikkatini aynı anda oyuncağa verebilir.
  • Oyuncağı tutar ama el - göz eşgüdümünü henüz sağ-layamaz.
  • Beklenmedik yüksek ses ve gürültü hâlâ sıkıntı verir. Bu tür uyaranlar, bebeğin göz kırpmasına, gözlerini kısmasına, ağlamasına ve başka yöne dönmesine sebep olur.
  • Anne kendisine dokunmadan önce, oldukça belirgin bir gülümseme ya da sessizleşmeyle annenin sesine karşılık verir, ama bağırırken böyle davranmaz.
  • Kendisiyle konuşulduğunda ya da hoşnut olduğunda, bazen yalnızken de, büyük bir zevkle kendi kendine sesler çıkarır.
  • Rahatsız ya da sıkıntılı olduğunda ağlar.
  • Kulağa 15 - 30 cm. uzaklıkta, 3 - 5 saniye aralıklarla 3 - 5 saniye boyunca, görüş alanı dışında, bir zil hafifçe çalınırsa veya bardakta kaşık tıngırdatılırsa, bebek sessizleşir. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bebeğin aylık gelişim


  Üç Aylık bebeğin Gelişimi.jpg
+ Yorum Gönder


3 buçuk aylık bebek,  3 buçuk aylik bebek,  bebeğin gelişimi,  2 buçuk aylık bebek gelişimi,  üç buçuk aylık bebek,  3 buçuk aylık bebek gelişimi