+ Yorum Gönder
Kadın Forumu ve Gebelik ve Annelik Forumunda Hamile Kalmak İçin Gerekli Sperm Miktarı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Hamile Kalmak İçin Gerekli Sperm Miktarı
  Hamile Kalmak İçin Gerekli Sperm Miktarı

  Bu belirlenmiş değerler nedir?

  Örneğin en az 1 litrelik menide 20 milyon sperm olma-sı gerekiyor. Bunun da en az yüzde 50'sinin (günümüzde bu rakam yüzde 30'a kadar indirildi), yüzde 30'unun ileri-ye doğru hareket ediyor olması gerekiyor. Bu ileriye doğru hareket etme dışında en az yüzde 5'inin de normal şekilde olması şart. Spermin klasik bir şekli var. Baş, boyun ve kuyruktan oluşuyor. Bunların normal sınırlarda olması o erkeğin üreme kabiliyetinin olduğunu kanıtlıyor. Spermin şekli de ayrı bir kriter. Bu konuda tüm dünyada kabul gö-ren 2 önemli parametre var. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kriteri ve Kruger Testi. Kruger Testi, sperm şekli-ne göre yapılan özel bir değerlendirmedir. Sonuçlar infertilite tedavisinin planlanmasında önemli. Şöyle ki: Yüzde 14 ve üzeri normal kabul ediliyor. Bu doğal ilişki veya aşıla-maya uygun olduğunun göstergesidir. Yüzde 5 ila 13 sınır-dır ki burada yıkama sonuçlarına ve diğer risk faktörleri-ne göre karar vermek gerekir. Yüzde 4 ve altındaki bir de-ğer ise mutlaka tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyulduğunu kanıtlar. Kruger kriteri azaldıkça spermin yumurtayı döl-leme yeteneği de azalmaktadır.

  Sperm Üretimi herhangi bir ürünün imalatına benziyor mu?

  Sperm, testis (en iyi karşılığı erkek yumurtalığı demek) içinde imal ediliyor. Bu imalat süreci, epididim adı verilen ince uzun bir yol boyunca gerçekleşiyor. Bunu televizyon ya da otomobil üreten bir fabrikanın üretim bandına ben-zetebiliriz. Bandın başında sadece karoserden ibaret olan araba bandın diğer ucundan kullanıma hazır olarak çıkar. İşte sperm de aynı şekilde yapılıyor. Epididim'm bir ucun-da yapılmaya başlanıyor ve öbür uçtan matür yani olgun-laşmış sperm olarak çıkıyor. Bütün bu maturasyon yakla-şık 2,5 ay sürüyor. Epididim'i bir yün yumağı gibi düşü-nün. Bu yumağı iki ucundan tutup açarsak toplam 2,5 metre olduğunu görürüz. Yani sperm testiste, yün yumağı gibi sarılmış epididim de toplam 72 günlük sürede yapılı-yor. Erkeği, kadınlardan ayıran temel özelliklerden bir ta-nesi işte budur. Erkekte bu sperm üretimi bütün ömrü bo-yunca devam ediyor. İlerleyen yaşlarda biraz daha azalıyor ama üretim hiç durmuyor. Erkek bu konuda kadına göre çok şanslı 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Hamile kalmak için gerekli sperm miktarı diye bir şey yoktur bazen 100 sperm ile hamile kalan da var ve bazende 5000 sperm ile hamile kalan da var.
+ Yorum Gönder


hamile kalmak icin ne kadar sperm gerekli,  hamile kalmak için ne kadar sperm gerekir,  kadının hamile kalması için ne kadar sperm gerekli,  hamile kalmak için sperm miktarı,  hamilelik için ne kadar sperm gerekir,  Hamile kalınması için ne kadar sperm gerekli