+ Yorum Gönder
Kadın Forumu ve Gebelik ve Annelik Forumunda Beslenmenin Zihinsel Gelişime Etkileri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Beslenmenin Zihinsel Gelişime Etkileri Nelerdir

  Beslenmenin Zihinsel Gelişime Etkileri


  Beslenmenin Zihinsel Gelişime Etkileri Nelerdir1.jpg.
  İnsanın yaşam boyu bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı, beyninin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. Bu bakımdan insan beyni hayvanlarda ,
  görülmeyen bilinç, konuşma,sevinç,üzüntü gibi olayların da bir merkezidir.Dış dünya ile olan maddi ve manevi bütün ilişkiler, duyular aracılığı ile beyne iletilir,orada değerlendirilir ve vücudun gerekli tepkiyi göstermesi sağlanır.

  Beyin gelişimi büyük oranda yaşamın ilk yıllarında, özellikle de anne karnında ve doğumdan sonraki ilk beş yılda hızlı olmakla birlikte, geç ergenlik dönemi sonuna değin devam etmektedir. Bu gelişimin anlamı, dünyayı beş duyu yoluyla algılayabilmek, düşünebilmek, hissedebilmek, hareket edebilmek ve belli şekillerde davranabilmek amacıyla kompleks bir komuta merkezinin gelişmesidir. İnsanın yaşam boyu kullanacağı becerileri, öğrenme kapasitesi, çevreyle ilişkili yetenekleri ve kişiliği de beyin gelişimi ile birlikte büyük ölçüde bu yıllarda gelişir.

  Beyin gelişimi temel olarak, miyelinizasyon, sinir hücresi iletilerinin oluşumu ve beyin biyokimyası gelişimi ile olmaktadır. Bunlar bebeğin bilişsel ve ruhsal gelişimiyle de bağlantılıdır. Bu gelişim genetik etmenlerden bağımsız oluşur ve bu süreçteki küçük bir bozukluk bile beynin yapısında ve fonksiyonel kapasitesinde uzun dönemde etkilere neden olabilir. Beyindeki bölgelerin gelişiminin tamamlanması eşit bir şekilde oluşmamaktadır. Değişik bölgeler değişik yaş dönemlerinde gelişimlerini tamamlar.

  Bilişsel gelişime aracılık eden bölgelerin gelişiminin en sona kaldığı görülmektedir. Özellikle beynin beş lobundan biri olan frontal lob gelişimi, ergenlik döneminde de devam eder. Frontal lob; planlama, strateji üretme, problem çözme, uygunsuz uyaranları engelleme, dikkat, hafıza gibi fonksiyonları düzenler.

  Bilişsel süreç, bilginin kazanılmasına ve kullanılmasına yarayan süreç demektir. Bilişsel gelişim,bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi, dünyayı anlama, düşünme yollarının daha kompleks ve etkili hale gelme sürecidir.

  Çocuk doğduğu andan itibaren bilişsel gelişimi başlar ve farklı alanlarda devam eder. Bu gelişimi etkileyen ana bileşenler,beslenme, çevre ve eğitimdir.

  Eskiden beyin gelişiminin genetik faktörlere bağlı olduğu, dışarıdan,
  yapılacak müdahalelerin beyin gelişiminde fazla rol oynayamayacağı düşünülürdü. Ancak son zamanlarda bilim adamları arasındaki yaygın kanıya göre çevre faktörü beyin gelişiminde olumlu veya olumsuz yönde çok önemli bir rol oynamaktadır. Beslenme ise, demografik, sosyo-ekonomik, sağlık sosyal, davranışsal ve güdüsel etkilerin bir sonucu olabilecek ve genetik etkilerle etkileşebilecek bir etmen olması bakımından son derece önemlidir ayrıca iyi beslenmenin çocuk gelişimi ve öğrenmedeki rolü önemlidir.

  Çocuğun hayatının erken dönemindeki beslenme şekli, sonraki yıllardaki performansı ile ilişkilidir. Bilişsel gelişim ile yetersiz beslenme ve özellikle bazı besin ögelerinin (iyot, demir, çinko, B vitaminleri, çoklu doyma-mış yağ asitleri) yetersiz alımı ilişkili olmakla beraber düşük doğum ağırlığı ve sonraki dönemde de kahvaltı alışkanlığı önemli rol oynamaktadır.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Beslenme zihinsel gelişim için çok önemlidir. Bebeklerin zamanında ve düzenli beslenmeleri fiziksel gelişimleri kadar zihinsel gelişimleri içinde önemlidir. Beslenme bebeklerin hem zihinsel gelişimlerini hemde duygusal gelişimlerini olumlu etkilemektedir. Bebeklerin düzenli ve yeteri kadar beslenmeleri anne ile aralarında oluşan bağı güçlendirmektedir.
+ Yorum Gönder