+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kalsiyumun atomik özellikleri ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Kalsiyumun atomik özellikleri ile ilgili bilgiler
  Kalsiyumun atomik özellikleriTemel Özellikleri

  Sembol: Ca

  Atom numarası: 20

  Atom ağırlığı:40.078 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Gümüşümsü beyaz renkli metalik katı

  Toprak Alkali metal

  s-blok elementi

  İlk olarak 1808 yılında Berzelius ve Pontin, civa içerisindeki CaO’in (lime) elektrolizi ile kalsiyum amalgam (civalı maden alaşımı) elde etmiş. Daha sonra Humphry Davy tarafından ilk defa saf olarak izole edilmiştir.

  Kalsiyum doğada saf olarak bulunmaz. En fazla kireç taşında (CaCO3) bulunur. Mermer ve kalsit te aynı formüle sahiptir. En önemli mineralleri dolomit (CaCO3 MgCO3), apatit (3Ca3(PO4)2), gibs (CaSO4.2H2O) dir.

  Kalsiyum saf olarak erimiş kalsiyum klorürün elektroliz ile elde edilir.

  Katot : Ca2+(s) + 2e- -> Ca
  Anot: Cl- (s) -> 1/2Cl2 (g) + e-


  Kalsiyum klorür aşağıdaki reaksiyon ile elde edilir.


  CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2


  Diğer bir elde ediliş yöntemi ise kalsiyum oksidin (CaO) alüminyum ile veya kalsiyum klorürün metalik sodyum ile indirgenmesi ile elde edilir.

  6CaO + 2Al -> 3Ca + Ca3Al2O6
  CaCl2 + 2Na -> Ca + 2NaCl

  Ek Özellikleri
  Bileşikleri:
  CaH2 CaF2 CaCl2 CaCl2.6H2O CaBr2 CaI2 CaO CaO2 CaS CaSe CaTe Ca3N2
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Kalsiyum insan iskeletinde bulunur kalsiyum eksikliği insanlarda diş çürümelerine kemik zayıflıklarına iskelet bozukluklarına neden olmaktadır. Kalsiyum en çok süt ve süt ürünlerinde bulunur.
+ Yorum Gönder