+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kromun atomik özellikleri ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Kromun atomik özellikleri ile ilgili bilgiler
  Kromun atomik özellikleri  Temel Özellikleri
  Krom Sembol: Cr

  Atom numarası: 24

  Atom ağırlığı: 51.9961 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Gümüşümsü metalik katı

  Metal

  d-blok elementi

  Kadmiyum 1761 yılında Johann Gottlob Lehmann’ın Ural dağlarında rastladığı portakal-kırmızı renkli mineral ile oldu. Bu bileşik krokoid olarak bilinen kurşun kromattır.(PbCrO4)

  1770 yılında Peter Simon Pallas bu bileşiğin boyacılıkta pigment(renk veren madde) olarak kullanılabileceğini keşfetti.

  1797 yılında Nicolas-Louis Vauquelin kurşunlu kromat cevherinin HCl ile reaksiyonu sonucunda krom oksit (CrO3) elde etti . 1778 yılında ise kömür fırınında krom oksidin ısıtılması ile saf krom metalini izole etti.

  FeCr2O4 cevherinin eritilmiş alkali ile oksidasyonu sonucunda sodyum kromat Na2CrO4 elde edilir. Bu bileşikteki krom +6 yükseltgenme basamağına sahiptir. Cr+6 çöktürülür ve daha sonra karbon ile Cr(III) oksit (Cr2O3) e indirgenir. Krom(III) oksidin alüminyum veya silikon ile reaksiyonu sonucunda krom metali elde edilir.

  Cr2O3 + 2Al -> 2Cr + Al2O3

  2Cr2O3 + 3Si -> 4Cr + 3SiO2  Ek Özellikleri
  Bileşikleri:
  CrF2 CrF3 CrF4 CrF5 CrF6 CrCl2 CrCl3 CrCl4 CrBr2 CrBr3 CrI2 CrI3 CrI4 CrO2 CrO3 Cr2O3 Cr3O4 Cr2S3 CrSe Cr2Te3 CrN
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Krom periyodik cetvelde yer alan elementlerden biridir. element olduğuna göre saf bir maddedir. ve belli erime ve kaynama noktaları vardır. bunun dışında krom bir B grubu metalidir. ve bunun dışın da da oda sıcaklıklarında katı olarak bulunur.
+ Yorum Gönder