+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kadmiyumun kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Kadmiyumun kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler
  Kadmiyumun kimyasal özellikleri  Temel Özellikleri

  Elektronik konfigürasyonu: [Kr].4d10.5s2
  Kabuk yapısı: 2.8.18.18.2
  Elektronegatiflik: 1.69 (Pauling birimine göre)
  1.98(Sanderson elektronegatifliğine göre)
  Atomik yarıçap: 155 pm (hesaplanan 161pm)
  İyonlaşma enerjisi:

  I. İyonlaşma Enerjisi

  867.8 kJ mol-1

  II. İyonlaşma Enerjisi

  1631.4 kJ mol-1

  III. İyonlaşma Enerjisi

  3616 kJ mol-1

  Oksidasyon sayısı: 2

  İzotopları:

  İzotop

  Yarılanma Süresi

  188Cd

  Kararlı

  109Cd

  462.6 saat

  110Cd

  Kararlı

  111Cd

  Kararlı

  112Cd

  Kararlı

  113Cd

  7.7 × 1015 yıl

  114Cd

  Kararlı

  116Cd

  Kararlı

  117Cd

  2.49 saat  Ek Özellikleri
  Reaksiyonları Hava ile Reaksiyonu Kadmiyum metalinin havadaki oksijen ile yanmasıyla kadmiyum (II) oksit oluşturur.

  2Cd(k) + O2(g) -> 2CdO(k)

  Su ile Reaksiyonu
  Kadmiyum metali su ile reaksiyon vermez.

  Halojenler ile Reaksiyonu
  Cd(k) + F2(g) -> CdF2(k) (beyaz)

  Cd(k) + Br2(g) -> CdBr2(k) (açık sarı)

  Cd(k) + I2(g) -> CdI2(k) (beyaz)

  Asit ile Reaksiyonu
  Kadmiyum metali seyreltik sülfürik asit içerisinde çözünerek çözeltide Cd(II) iyonu ve hidrojen gazı üretir. Çözeltide kadmiyum [Cd(OH2)6]2+ kompleksi halinde bulunur.


  Cd(s) + H2SO4(aq) -> Cd2+(aq) + SO42-(aq) + H2(g)


  Kadmiyumun nitrik asit gibi yükseltgen asitlerle verdiği reaksiyon sonucunda kompleks oluşturması özel şartlar altında gerçekleşir.

  Baz ile Reaksiyonu
  Kadmiyum metali sulu alkali çözeltiler (KOH) içerisinde çözünmezler.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kadminyum bir elementtri ve bu kadminyum element elementelrin özelliklerine göre bir sembole sahip olması gerekir . ve bu elementin sahip olduğu sembol Cd şeklindedir. bunun dışın da kadminyum elementi, periyodik cetvelde 5. periyot da ve B grubu metalleri arasında yer almaktadır.
+ Yorum Gönder