+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kalsiyumun kimyasal özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Kalsiyumun kimyasal özellikleri nelerdir
  Kalsiyumun kimyasal özellikleri  Temel Özellikleri

  Elektronik konfigürasyonu: [Ar].4s2

  Kabuk yapısı: 2.8.8.2

  Elektronegatiflik: 1.00 (Pauling birimine göre)
  0.95(Sanderson elektronegatifliğine göre)

  Atomik yarıçap: 180 pm (hesaplanan 194 pm)

  İyonlaşma enerjisi:

  I. İyonlaşma Enerjisi

  589.8 kJ mol-1

  II. İyonlaşma Enerjisi

  1145.4 kJ mol-1

  III. İyonlaşma Enerjisi

  4912.4 kJ mol-1

  IV. İyonlaşma Enerjisi

  6491 kJ mol-1

  V. İyonlaşma Enerjisi

  8153 kJ mol-1

  VI. İyonlaşma Enerjisi

  10496 kJ mol-1

  VII. İyonlaşma Enerjisi

  12270 kJ mol-1

  VIII. İyonlaşma Enerjisi

  14206 kJ mol-1

  XI. İyonlaşma Enerjisi

  18191 kJ mol-1

  X. İyonlaşma Enerjisi

  20385 kJ mol-1

  XI. İyonlaşma Enerjisi

  57110 kJ mol-1

  Oksidasyon sayısı: 2

  İzotopları:

  İzotop

  Yarılanma Süresi

  40Ca

  Kararlı

  41Ca

  103.000 yıl

  42Ca

  Kararlı

  43Ca

  Kararlı

  44Ca

  Kararlı

  46Ca

  Kararlı

  48Ca

  >6×1018yıl

  Ek Özellikleri
  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu

  Kalsiyum metalinin yüzeyi hava ile etkileşmesini engellemek için ince bir tabaka şeklinde oksitlenir.

  Kalsiyum metalinin hava ile reaksiyonu sonucunda kalsiyuım oksit (CaO) ve kalsiyum nitrit (Ca3N2) oluşur.

  Normal şartlarda CaO CaCO3’ın ısıtılması ile elde edilir.

  2Ca(k) + O2(g) -> 2CaO(k)

  3Ca(k) + N2(g) -> Ca3N2(k)

  Su ile Reaksiyonu

  Kalsiyum yavaş bir şeklide su ile tepkime vererek kalsiyum hidroksidi oluşturur. Aynı zamanda hidrojen gazı açığa çıkar.

  Ca(k) + 2H2O(g) -> Ca(OH)2(aq) + H2(g)

  Halojenler ile Reaksiyonu

  Ca(k) + F2(g) -> CaF2(k)

  Ca(k) + Cl2(g) -> CaCl2(k)

  Ca(k) + Br2(g) -> CaBr2(k)

  Ca(k) + I2(g) -> CaI2(k)

  Asit ile Reaksiyonu

  Kalsiyum metalı hızlı bir şekilde seyreltik veya derişik hidroklorik asit ile reaksiyon vererek çözeltiye Ca(II) olarak geçer. Aynı zamanda hidrojen gazı açığa çıkar.

  Ca(k) + 2HCl(aq) -> Ca2+(aq) + 2Cl-(aq) + H2(g) 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kalsiyum periyodik cetvelde yer alan elementlerden biridir. bu elementin atom ağırlığı 20 dir. ve b u element periyodik cetvelde 2A grubu elementi olarak ve ayrıca dörtüncü periyotte yer alan bir elementtir. bu element bileşik oluştururken 2 elektron vererek kararlı bir hal alır.
+ Yorum Gönder


kalsiyumun fiziksel ve kimyasal özellikleri,  kalsiyumun kimyasal özellikleri,  kalsiyum fiziksel ve kimyasal özellikleri,  kalsiyum fiziksel özellikleri