+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kükürtün kimyasal özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Kükürtün kimyasal özellikleri nelerdir
  Kükürtün kimyasal özellikleri  Temel Özellikleri
  Kükürt
  Elektronik konfigürasyonu: [Ne].3s2.3p4
  Kabuk yapısı: 2.8.6
  Elektronegatiflik: 2.58 (Pauling birimine göre)
  2.96 (Sanderson elektronegatifliğine göre)
  Elektron ilgisi: 200 kJmol-1
  Atomik Yarıçapı: 100 pm (88 pm hesaplama ile)
  İyonlaşma enerjisi:

  I. İyonlaşma Enerjisi

  999.6 kJ/mol

  II. İyonlaşma Enerjisi

  2252 kJ/mol

  III. İyonlaşma Enerjisi

  3357 kJ/mol

  IV. İyonlaşma Enerjisi

  4556 kJ/mol

  V. İyonlaşma Enerjisi

  7004.3 kJ/mol

  VI. İyonlaşma Enerjisi

  8495.8 kJ/mol

  VII. İyonlaşma Enerjisi

  27107 kJ/mol

  VIII. İyonlaşma Enerjisi

  31719 kJ/mol

  IX. İyonlaşma Enerjisi

  36621 kJ/mol

  X. İyonlaşma Enerjisi

  43177 kJ/mol

  Oksidasyon sayısı: -2, 2, 4, 6

  İzotopları:

  İsotop

  Yarılanma süresi

  30S

  1.18 saniye

  31S

  2.56 saniye

  32S

  Kararlı

  33S

  Kararlı

  34S

  Kararlı

  35S

  87.2 gün

  36S

  Kararlı

  37S

  5.05 dakika

  38S

  2.84 saat

  39S

  11.5 saniye

  40S

  9 saniye  Fiziksel Özellikleri Kullanım Alanı Reaksiyonları Bileşikleri SF2 FSSF SSF2 SF4 S2F4 SF6 S2F10 SCl2 ClSSCl S3Cl2 SCl4 S2Br2 S2I2 S2O SO2 SO3 S4N4


  Ek Özellikleri
  Kükürt

  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu

  Kükürt’ün havada yanması ile kükürt(IV) oksit oluşur.

  S8+ 8O2 -> 8SO2

  Su ile Reaksiyonu

  Kükürt normal koşullar altında su ile reaksiyon vermez.

  Halojenler ile Reaksiyonu

  Kükürt sıcaklığa bağlı olarak bütün halojenler ile reaksiyon verir. Eritilmiş kükürtün klorlanması sonucunca kötü kokulu S2Cl2 oluşur.

  S8 + 4Cl2 -> 4S2Cl2(s) [portakal]

  Katalizör varlığında (FeCl3, SnI4) klorlamanın fazla yapılması sonucunda denge karışımının %85’i SCl2 içerir. Birkaç saat içerisinde SCl2 bozunarak aşağıdaki reaksiyonu verir.

  2SCl2 (s) S2Cl2(l) + Cl2

  S8‘in direk florlanması ile SF6 ve az miktarda da SF4 ve S2F10oluşur.

  Asit ile Reaksiyonu

  Kükürt seyreltik yükseltgen olmayan asitler ile reaksiyon vermez.

  Baz ile Reaksiyonu

  Kükürtün sıcak sulu potasyum hidroksit ile reaksiyonu sonucunda tiyosülfat oluşur.

  S8(k) + 6KOH(aq) -> 2K2S3 + K2S2O3 + 3H2O(s) 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kükürt de saf ve tek tanecilki bir yapıya sahip olan bir elementir. bu element tam olarak 16 atom numarasına sahiptir. atom numarasına bakıldığı zaman bu elementin 4A grubu bir element olduğu anlaşılmaktadır. ayrıca kükürt S ile gösterilmekte ve bir ametal olma özelliği göstermektedir.
+ Yorum Gönder


kükürt kimyasal özellikleri