+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kalayın kimyasal özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Kalayın kimyasal özellikleri nelerdir
  Kalayın kimyasal özellikleri  Temel Özellikleri

  Elektronik konfigürasyonu: [Kr].4d10.5s2.5p2
  Kabuk yapısı: 2.8.18.18.4
  Elektronegatiflik: 1.96 (Pauling birimine göre)
  1.49(Sanderson elektronegatifliğine göre)

  Elektron ilgisi: 107.3 kjmol-1
  Atomik yarıçap: 145 pm (hesaplanan 145 pm)
  İyonlaşma enerjisi:

  I. İyonlaşma Enerjisi

  708 kJmol-1

  II. İyonlaşma Enerjisi

  1411.8 kJmol-1

  III. İyonlaşma Enerjisi

  2943 kJmol-1

  IV. İyonlaşma Enerjisi

  3930.3 kJmol-1

  V. İyonlaşma Enerjisi

  7456 kJmol-1

  Oksidasyon sayısı: +4, 2

  İzotopları:

  İzotop

  Yarılanma Süresi

  110Sn

  4.1 saat

  111Sn

  35 dakika

  112Sn

  Kararlı

  113Sn

  115.1 gün

  114Sn, 115Sn, 116Sn, 117Sn, 118Sn, 119Sn, 120Sn

  Kararlı

  121Sn

  1.128 gün

  122Sn

  Kararlı

  123Sn

  129.2 gün

  124Sn

  Kararlı

  125Sn

  9.63 gün

  126Sn

  100000 yıl

  127Sn

  2.12 saat
  Ek Özellikleri

  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu
  Kalay havada normal şartlar altında karalıdır. Fakat ısıtılması ile kalaydioksit oluşturur.

  Sn(k) + O2(g) -> SnO2(k)

  Hava ile Reaksiyonu
  Kalay suya karşı normal şartlar altında karalıdır. Fakat su buharı ile ısıtılması sonucunda kalaydioksit oluşturur.

  Sn(k) + 2H2O(g) -> SnO2(k) + 2H2(g)

  Halojenler ile Reaksiyonu
  Halojenlerle hemen reaksiyon verir.

  Asit ile reaksiyonu
  Kalay bir çok asitte çözünür. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kalayın saf olma işte tek tanecikli bir yapıya sahip olma semboller ile gösterilme gibi özelliklerine bakıldığı zaman kalayın bir element olduğu anlaşılmaktadır. bu kalay elementi Sn sembolüne sahiptir ve bu element atom numarasına bakıldığı zaman bir dört a grubu elementi olduğu anlaşılmaktadır.
+ Yorum Gönder


kalayın kimyasal özellikleri