+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kobaltın kimyasal özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Kobaltın kimyasal özellikleri nelerdir
  Kobaltın kimyasal özellikleri  Temel Özellikleri
  Kobalt
  Elektronik konfigürasyonu: [Ar].3d7.4s2
  Kabuk yapısı: 2.8.15.2
  Elektronegatiflik: 1.88 (Pauling birimine göre)
  2.56 (Sanderson elektronegatifliğine göre)
  Elektron ilgisi: 63.7kJ/mol
  Atomik yarıçap: 135 pm (hesaplanan 152 pm)
  İyonlaşma enerjisi:

  I. İyonlaşma Enerjisi

  760.4 kJ mol-1

  II. İyonlaşma Enerjisi

  1648 kJ mol-1

  III. İyonlaşma Enerjisi

  3232 kJ mol-1

  IV. İyonlaşma Enerjisi

  4950 kJ mol-1

  V. İyonlaşma Enerjisi

  7670 kJ mol-1

  VI. İyonlaşma Enerjisi

  9840 kJ mol-1

  VII. İyonlaşma Enerjisi

  12440 kJ mol-1

  VIII. İyonlaşma Enerjisi

  15230 kJ mol-1

  IX. İyonlaşma Enerjisi

  17959 kJ mol-1

  X. İyonlaşma Enerjisi

  26750 kJ mol-1

  XI. İyonlaşma Enerjisi

  29400kJ mol-1

  XII. İyonlaşma Enerjisi

  32400 kJ mol-1

  XIII. İyonlaşma Enerjisi

  36600 kJ mol-1

  XIV. İyonlaşma Enerjisi

  39700 kJ mol-1

  XV. İyonlaşma Enerjisi

  42800 kJ mol-1

  XVI. İyonlaşma Enerjisi

  49396 kJ mol-1

  XVII. İyonlaşma Enerjisi

  52737 kJ mol-1

  XVIII. İyonlaşma Enerjisi

  134.810kJ mol-1

  XIX. İyonlaşma Enerjisi

  145.170 kJ mol-1

  XX. İyonlaşma Enerjisi

  154.700 kJ mol-1

  XXI.İyonlaşma Enerjisi

  167.400 kJ mol-1

  Oksidasyon sayısı: 3, 2

  İzotopları:

  İzotop

  Yarılanma Süresi

  56Co

  77.27 gün

  57Co

  271.29 gün

  58Co

  70.86 gün

  59Co

  Kararlı

  60Co

  5.2714 yıl

  61Co

  1.650 saat
  Ek Özellikleri
  Kobalt Reaksiyonları Hava ile reaksiyonu

  Kobalt hava ile reaksiyona girecek reaktifliğe sahip değildir. Fakat ısıtıldığında oksidi Co3O4 oluşur. Eğer reaksiyon 900°C’de gerçekleşir ise kobalt (II) oksit (CoO) oluşur. Havadaki azot ile direk olarak reaksiyona girmez.


  3Co(k) + 4O2(g) -> 2Co3O4(k)

  2Co(k) + O2(g) -> 2CoO(k)

  Su ile Reaksiyonu
  Kobalt metali suya karşı çok reaktif bir element değildir. Fakat kırmızı sıcaklık denen sıcaklıkta kobalt metali ve su buharı arasındaki reaksiyon sonucunda kobalt(II) oksit (CoO) oluşur


  2Co(k) + O2(g) -> 2CoO(k)

  Halojen ile Reaksiyonu
  Co(k) + Br2(s) -> CoBr2(k) (yeşil)

  Co(k) + Cl2(g) -> CoCl2(k) (mavi)

  Co(k) + I2(k) -> CoI2(k) (mavi-siyah)

  Asit ile Reaksiyonu
  Kobalt metali seyreltik sülfürik asit içerisinde yavaşça çözünerek Co(II) çözeltisini oluşturur. Aynı anda açığa hidrojen gazı çıkar. Co(II) iyonu aslen çözeltide [Co(OH2)6]2+ kompleksi halindedir.


  Co(k) + H2SO4(aq) ->Co2+(aq) + SO42-(aq) + H2(g)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kobalt saf ve tek tür tanecikten oluşmuş olan kısacası bir elementtir. bu element de ehr elementte olduğu gibi bir sembole sahiptir ve bu sembol de Co şeklindedir. bunun dışında bir metal olan kobalt oda sıcaklığında katı halde bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder


kobalt kimyasal özellikleri,  kobalt özellikleri