+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Lityumun atomik özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Lityumun atomik özellikleri Hakkında Bilgi
  Lityumun atomik özellikleriTemel Özellikleri
  Lityum Sembol: Li

  Atom numarası: 3

  Atom ağırlığı: 6.941 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Gümüşümsü beyaz,gri metalik katı

  Alkali metal

  s-blok elementi

  Lityum ilk olarak 1817 yılında Johann Arvedson tarafından keşfedilmiştir. İlk saf olarak izolasyonu ise W.T. Brande ve Humphrey Davy tarafından lityum oksitten elektroliz yolu ile gerçekleştirilmiştir.

  Spodumen cevheri ,LiAl(SiO3)2, Lityum içeriği nedeniyle ticarı olarak çok önemlidir. Öncelikle 1100°C’ de a formu ısııtılarak daha yumuşak b formuna dönüştürülür. b formu sıcak sülfürik asit ile reaksiyona sokularak Li2SO4 elde edilir. Elde edilen bu çökelek çözeltiden ayrılarak Na2CO3 ile yıkanır. Böylece suda çözünmeyen LiCO3 elde edilir.

  Li2SO4 + Na2CO3 -> Na2SO4 + Li2CO3 (katı)

  Elde edilen LiCO3 çökeleği HCl ile reaksiyona sokularak LiCl elde edilir.

  Li2CO3 + 2HCl -> 2LiCl + CO2 +H2O

  LiCl erime noktası 600°C den fazla olduğu için elektroliz ile saflaştırılması zor olduğundan LiCl (55%) ve KCl (45%) karışımı kullanılarak erime noktası 430 C’ye düşürülür. Bu karışımın elektrolizi ile Li saf olarak elde edilir.

  Katot: Li+(s) + e- -> Li (s)

  Anot: Cl-(s) -> 1/2Cl2 (g) + e

  Ek Özellikleri
  Bileşikleri:
  LiH LiF LiCl LiCl.H2O LiBr LiI LiI.3H2O LiO2 Li2O Li2O2 Li2S Li2Se Li2Te Li3N
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Lityum periyodik cetvelde yer alan ve Li olarak gösterilen ayrıca 1A grubunda yani alkali grubunda yer alan bir metaldir. bu metal ulaşım araçlarının yapımında kullanılan alaşımlardan birid.r ayrıca pilleri doldurmak için de kullanılmaktadır.
+ Yorum Gönder