+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Lantanın kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Lantanın kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi
  Lantanın kimyasal özellikleriTemel Özellikleri

  Elektronik konfigürasyonu: [Xe].5d1.6s2
  Kabuk yapısı: 2.8.18.18.9.2
  Elektron ilgisi: 48 kJmol-1
  Elektronegatiflik: 1.10 (Pauling birimine göre)
  Atomik Yarıçapı: 195pm ( -- pm hesaplama ile)
  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi

  538.1 kJ/mol

  II. İyonlaşma Enerjisi

  1067 kJ/mol

  III. İyonlaşma Enerjisi

  1850.3 kJ/mol

  IV. İyonlaşma Enerjisi

  4819kJ/mol

  V. İyonlaşma Enerjisi

  5940 kJ/mol

  Oksidasyon sayısı: 3

  İzotopları:

  İsotop

  Yarılanma süresi

  132La

  4.8 saat

  133La

  3.91 saat

  134La

  6.5 saat

  135La

  19.5 saat

  136La

  9.87 dakika

  137La

  60000 yıl

  138La

  1.05x1011 yıl

  139La

  Kararlı

  140La

  1.678 gün

  141La

  3.90 saat

  142La

  1.54 saat

  Ek Özellikleri

  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu

  Lantan metalinin yüzeyi hava ile teması sonucunda yavaşça matlaşır. Isıtmaya bağlı olarak lantan(III) oksidi oluşturur.

  4La(k) + 3O2(g) -> 2La2O3(k)

  Su ile Reaksiyonu

  Gümüşümsü beyaz lantan metali elektropozitiftir. Soğuk su ile yavaş reaksiyon verirken sıcak su ile hızlı bir şeklide reaksiyon verir.

  2La(k) + 6H2O(g) -> 2La(OH)3(aq) + 3H2(g)

  Halojenler ile Reaksiyonu

  2La(k) + 3F2(g) -> 2LaF3(k)

  2La(k) + 3Cl2(g) -> 2LaCl3(k)

  2La(k) + 3Br2(g) -> 2LaBr3(k)

  2La(k) + 3I2(g) -> 2LaI3(k)

  Asit ile Reaksiyonu

  Lantan metali seyreltik sülfürik asit ile hızlı bir şeklide reaksiyona girerek [La(OH2)9]3+ kompleks çözeltisini oluşturur. Aynı8 anda açığa hidrojen gazı çıkar.

  2La(k) + 3H2SO4(aq) -> 2La3+(aq) + 3SO42-(aq) + 3H2(g)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Lantan elementi periyodik cetvelde yer alan ve La olarak göstrilen bir elementtri. bunun dışında nadir olarak topraklarda bulunan bu element altıncı periyotta yer almaktadır. bunun dışında bu elementtin erime noktası 900 den fazladır. so olarak bu element bir B grubu elementidir.
+ Yorum Gönder