+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Magnezyumun atomik özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Magnezyumun atomik özellikleri
  Magnezyumun atomik özellikleriTemel Özellikleri
  Magnezyum
  Sembol
  : Mg

  Atom numarası:12
  Atom ağırlığı: 24.3050g/mol
  Oda koşullarında (25°C 298 K): Gümüşümsü beyaz metalik katı
  Torak Alkali metal

  s-blok elementi

  1755 yılında İngiltere Joseph Black tarafından ilk olarak keşfedilmiştir. 1808 yılında ise Humphrey Davey tafafından saf olarak, magnesia ve HgO karışımından izole edilmiştir.

  En çok bilinen mineralleri Karnalit (MgCl2.6H2O), talk (3MgO.4SiO2.H2O), serpantin (3MgO.SiO2.H2O) ve asbest [Mg2(OH)6Si4O11.H2O) tir.

  Deniz suyunda çok miktarda magnezyum bulunmaktadır. Deniz suyundaki magnezyum CaO ile reaksiyona sokularak MgCl2 bileşiği halinde geri kazanılır.

  CaO + H2O -> Ca2+ + 2OH-

  Mg2+ + 2OH- -> Mg(OH)2

  Mg(OH)2 + 2HCl -> MgCl2 + 2H2O

  Sıcak eritilmiş MgCl2 bileşiğinin elektrolizi ile saf olarak izole edilir. Aynı zamanda açığa Cl2 gazı çıkar.

  Katot: Mg2+(s) + 2e- -> Mg

  Anot: Cl-(s) -> 1/2Cl2 (g) + e-

  Diğer bir elde ediliş yötemi ise dolomit minerali [MgCa(CO3)2] ısıtılarak kalsinit dolamite MgO.CaO dönüştürülür. Bu mineral ferrosilikon ile reaksiyona sokulur. Ve elde edilen karışımdan destilasyon ile saf olarak elde edilir.

  2[MgO.CaO] + FeSi -> 2Mg + Ca2SiO4 + Fe

  Ek Özellikleri
  Bileşikleri:
  MgH2 MgF2 MgCl2 MgBr2 MgBr2.6H2O MgI2 MgO MgO2 MgS MgSe MgTe Mg3N2 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Magnezyum dedik 2A grubu metalidir demiştik . bu elementin atomik özelliklerini sayarsak ; atom numarası on iki , atom ağırlığı , 24.3050g/mol , oda koşullarında gümüşümsü beyaz metalik bir katıdır. bunlar dışında toprak alkali metalidir.
+ Yorum Gönder