+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Palladyumun kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Haberler
  Devamlı Üye

  Palladyumun kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi
  Palladyumun kimyasal özellikleri


  Temel Özellikleri  Elektronik konfigürasyonu: [Kr].4d10
  Kabuk yapısı: 2.8.18.18.0
  Elektron ilgisi: 53.7 kJmol-1
  Elektronegatiflik: 2.20 (Pauling birimine göre)
  Atomik Yarıçapı: 140 pm (169 pm hesaplama ile)
  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi

  804.4 kJ/mol

  II. İyonlaşma Enerjisi

  1870 kJ/mol

  III. İyonlaşma Enerjisi

  3177 kJ/mol

  Oksidasyon sayısı: -1, +1

  İzotopları:
  İzotop Yarılanma süresi
  100Pd

  3.7 gün

  101Pd

  8.4 saat

  102Pd

  Kararlı

  103Pd

  16.99 gün

  104Pd, 105Pd, 106Pd

  Kararlı

  107Pd

  6.5x106 yıl

  108Pd

  Kararlı

  109Pd

  13.5 saat

  110Pd

  Kararlı

  111Pd

  23.4 dakika

  112Pd

  21.04 saat


  Ek Özellikleri  Reaksiyonları

  Hava ile Reaksiyonu

  Palladyum metalinin oksijen ile ısıtılması sonucunda palladyum (II) oksidi oluşur.

  2Pd(k) + O2(g) -> PdO(k) (siyah)

  Halojenler ile Reaksiyonu

  Palladyum metali çok dikkatli bir şeklide flor gazı ile rekasiyona sokularak Pd(II,IV) tuzu olan [Pd]2+[PdF6]2- elde edilir.

  2Pd(s) + 3F2(g) -> [Pd][PdF6](s)

  Paladyum metalinin ile klor gazı reaksiyonu sonucunda , reaksiyon şartlarına bağlı olarak iki farklı PdCl2 bileşiği oluşur.

  Pd(k) + Cl2(g) -> PdCl2(k) (oluşan bileşiklerden biri kırmızı renkli diğeri ise bilinmiyor)

  Brom ile ise palladyum (II) bromürü oluşturur.

  Pd(k) + CBr2(g) -> PdBr2(k) (kırmızı-siyah)

  Asit ile Reaksiyonu

  Platin grubunun nitrik asitte çözünen tek metalidir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Palladyum periyodik cetvel de yer alan ve bir geçiş metali olan bir elementtir. bunun dışında bu element bilindiği gibi çelik renginde bir elementtir ve kolay olarak işlenebilmektedir. son olarak katı olarak bulunan bu element sembol olarak Pd şeklinde bir sembole sahiptir.
+ Yorum Gönder