+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Potasyumun kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Haberler
  Devamlı Üye

  Potasyumun kimyasal özellikleri Hakkında Bilgi
  Potasyumun kimyasal özellikleri


  Temel Özellikleri

  Potasyum

  Elektronik konfigürasyonu: [Ar].4s1
  Kabuk yapısı: 2..8.8.1
  Elektron ilgisi: 48.4 kJmol-1
  Elektronegatiflik: 0.82 (Pauling birimine göre)
  0.45 (Sanderson elektronegatifliğine göre)

  Atomik Yarıçapı: 220 pm (243 pm hesaplama ile)
  İyonlaşma enerjisi

  I. İyonlaşma Enerjisi

  418.8kJ/mol

  II. İyonlaşma Enerjisi

  3052 kJ/mol

  III. İyonlaşma Enerjisi

  4420 kJ/mol

  IV. İyonlaşma Enerjisi

  5877 kJ/mol

  V. İyonlaşma Enerjisi

  7975 kJ/mol

  VI. İyonlaşma Enerjisi

  9590 kJ/mol

  VII. İyonlaşma Enerjisi

  11343 kJ/mol

  VIII. İyonlaşma Enerjisi

  14944 kJ/mol

  IX. İyonlaşma Enerjisi

  16963.7 kJ/mol

  X. İyonlaşma Enerjisi

  48610 kJ/mol

  Oksidasyon sayısı: 1

  İzotopları:

  İzotop

  Yarılanma süresi

  38K

  7.63 dakika

  39K

  Kararlı

  40K

  1.277x109 yıl

  41K

  Kararlı

  42K

  12.36 saat

  43K

  22.3 saat

  44K

  22.1 dakika

  45K

  17.8 dakika

  46K

  1.8 dakika

  47K

  17.5 saniye

  48K

  6.8 saniye

  Ek Özellikleri

  Potasyum

  Reaksiyonları

  Hava ile reaksiyonu

  Potasyum metali bıçak ile kesilebilecek kadar yumuşak bir metaldir. Yüzeyi parlaktır. Fakat havadaki oksijen ve nem ile teması sonucunda matlaşır. Havada yandığı zaman potasyum peroksit oluşturur.

  K(k) + O2(g) -> KO2(k)

  Su ile Reaskiyonu

  Potasyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz potasyum hidroksit çözeltisi ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti baziktir ve reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur. Bu reaksiyon gerçekleşmeden önce potasyum metali çok ısınır ve daha sonra açık leylak renginde bir alev vererek yanar.

  2K(k) + 2H2O -> 2KOH(aq) + H2(g)

  Halojenler ile Reaksiyonu

  2K(k) + F2(g) -> KF(k)

  2K(k) + Cl2(g) -> KCl(k)

  2K(k) + Br2(g) -> KBr(k)

  2K(k) + I2(g) -> KI(k)

  Asit ile Reaksiyonu

  Seyreltik sülfürik asit ile hızlı bir şekilde reaksiyona girerek hidrojen gazı ve sulu K(I) çözeltisini oluşturur.

  2K(k) + H2SO4(aq) -> 2K+(aq) + SO42-(aq) + H2(g)

  Baz ile Reaksiyonu

  Potasyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz potasyum hidroksit çözeltisi ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti baziktir ve reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur.

  2K(k) + 2H2O -> 2KOH(aq) + H2(g)
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Potasyum bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak olan kimyasal bir elementtir. Potasyum bitkilerin büyümesi için toprakta bulunması gereken bir maddedir.
+ Yorum Gönder


potasyumun kimyasal özellikleri,  potasyum kimyasal özellikleri,  potasyumun fiziksel ve kimyasal ozellikleri,  potasyum wlementinin kimyasal ozellikleei nelerdir