+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Sezyumun atomik özellikleri ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Sezyumun atomik özellikleri ile ilgili bilgiler
  Sezyumun atomik özellikleriTemel Özellikleri

  Sembol: Cs

  Atom numarası: 55

  Atom ağırlığı:132.90545 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Gümüşümsü altın renkli metalik katı

  Alkali metal

  s-blok elementi

  Bu metalin ilk keşfi Robert Bunzen ve Gustav Kirchhoff tarafından 1860 yılında mineral suda keşfedildi.

  Sezyum’un saf olarak eldesi bilinen sıradan sodyum eldesi gibi değildir. Sıvı sezyum klorürün elektrolizi ile oluşan sezyum metalinin eriyik tuz içerisinde çözünürlüğü fazladır.

  Katot : Cs+(s) + e- -> Cs (s)

  Anot : Cl-(s) -> 1/2Cl2 (g) + e-

  Bunun yerine sıcak sezyum klorür eriyiğinin metalik sodyum ile reaksiyonundan elde edilir.

  Na + CsCl -> Cs + NaCl


  Ek Özellikleri
  Bileşikleri:
  CsH CsF CsCl CsBr CsI CsO2 Cs2O Cs2O2 Cs2S Cs2Se Cs2Te
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Sezyum elemnti periyodik cetvelde 1 A grubunda yer alan bir metaldir. bunun dışında bu metal doğada polüsit adıverile bir minarelde bulunmaktadır. son olarak bu element atom saatlerinde, kızılötesi lambalarında katalizör olarak kullanıla bir metaldir.
+ Yorum Gönder