+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Hücrenin Özellikleri ve Hücrenin Kısımları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Hücrenin Özellikleri ve Hücrenin Kısımları
  Hücrenin Özellikleri ve Hücrenin Kısımları

  hücre nedir - hücre zarı nedir - hücre zarının görevleri - hücre teorisi - hücre çekirdeği - hücre çeperi - hayvan hücresi - bitki hücresi

  Hücrenin temel kısımları : Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Tek hücrelilerde bütün olaylar hücre içerisinde gerçekleşir. İş bölümü ve doku oluşumu yoktur. Çok hücrelilerde bütün olaylar hücre grupları arasındaki iş bölümü ile olur.

  En basit çok hücreli yada en karmaşık tek hücreli Volvox’ tur. Volvox’ ta iş bölümü vardır ama doku oluşumu yoktur. Tek hücrelilerin oluşturduğu topluluğa koloni denir.

  Hücre teorisi:

  1)Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.
  2)Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler.
  3)Hücreler bölünerek çoğalırlar.

  Hücreler ikiye ayrılır:

  1-Prokaryot (çekirdeksiz) Hücreler: Bu hücrelerin çekirdeği yoktur. Örneğin bakteri, mavi- yeşil alg prokaryot hücrelidir.
  2-Ökaryot (çekirdekli) Hücreler: Bu tip hücrelerin çekirdeği, zarla çevrili organelleri vardır. Örneğin protistler, mantarlar, hayvanlar, bitkiler ökaryot hücrelidir.

  Ökaryot bir hücre dıştan içe doğru üç kısımdan oluşur:
  I- Hücre zarı II- Sitoplazma III- Çekirdek

  HÜCRE ZARI

  Bütün bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan canlı, saydam, esnek ve seçici geçirgen bir zardır.
  Seçici geçirgenlik, hücre zarının bazı maddeleri hücre alıp bazılarını almamasıdır.
  Yağ, protein az miktarda karbonhidrattan oluşur. Hücre zarının yapısı akıcı-mozaik zar modeli ile açıklanır.Bu modele göre zar; yağ denizinde yüzen proteinlerden oluşmuştur.
  Karbonhidratlar hücre zarındaki yağlarla birleşerek glikolipid, proteinlerle birleşerek glikoprotein şeklinde bulunur.Bunun sağladığı avantaj ise hücrelerin birbirini tanıması ve bağışıklıktır. Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal madde glikoproteindir. Glikolipidi ve glikoproteini golgi sentezler.
  Madde giriş-çıkışı proteinler üzerindeki porlardan olur.
  Zarın özellikleri : Canlıdır,saydamdır,esnektir ve seçici geçirgendir.
  Zardaki proteinler enzim görevi yapar.
  Zarın görevleri : Hücreyi dağılmaktan korur.Hücreye şekil verir.Hücreyi dış etkilerden korur.Madde alışverişini sağlar.
  Zarın seçici-geçirgen olması onun canlı olduğunu gösterir.
  Hücre çeperi cansızdır,esnek değildir,tam geçirgendir. Hücrenin dayanıklılığını arttırır, hücreye şekil verir. Üzerindeki deliklere geçit denir. Selülozik yapıdadır. Prokaryot hücrelerde de bulunur ama yapısı selülozik değildir.

  Hücre zarının görevleri:
  1- Hücreyi dış etkenlerden korumak
  2- Hücreye şekil vermek
  3- Madde alış verişini kontrol etmektir.

  Hücre zarından geçebilen maddeler:
  Küçük moleküller ( glikoz, aminoasit, su, madensel tuzlar),
  Yağda eriyen A, D, E, K vitaminleri,
  Nötr moleküller (oksijen ve karbondioksit )’tir.

  SİTOPLAZMA

  Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran, renksiz, yarı saydam, yumurta akı kıvamında (kolloid) bir sıvıdır.
  Sitoplazma canlıdır ve hücrenin bütün hayatsal faaliyetleri burada oluşur.
  Sitoplazmanın içinde yapıları ve görevleri birbirinden farklı küçük parçacıklar vardır. Bunlara organel denir.
  Su, protein, yağ, karbonhidrat, mineral, vitamin, RNA çeşitleri, nükleotidler, ATP ve enzimler gibi organik ve inorganik maddelerden oluşmuştur.
  Görevi:
  1) Biyokimyasal reaksiyonlar için zemin oluşturmak,
  2) Organellere yataklık etmek,
  3) Rotasyon ve sirkülasyon hareketleri ile organellerin hareketini sağlamak,

  ÇEKİRDEK

  İçerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar vardır.
  Bilinen en küçük hücre, bakteridir.
  En büyük hücreye deve kuşu yumurtasının sarısı,
  En uzun hücreye de yaklaşık 1 m uzunluğunda olan sinir hücreleri örnek olarak verilebilir.
  Bazı ilkel hücrelerde ise çekirdek yoktur, kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların sitoplazmada dağınık olarak bu ilkel canlılarda bulunur.
  Çekirdek hücrenin hayatsal faaliyetlerini yönetir.
  Görevleri; hücreyi yönetmek, kalıtım bilgisini taşımak ve hücre bölünmesini sağlamaktır.
  Aynı zamanda özellikleri sonraki hücrelere aktararak kalıtsal devamlılığı sağlar.
  Çekirdeği çıkartılan bir hücre yaşayamaz.
  Kalıtsal karakterleri (genleri) taşır.
  Bakteri ve mavi yeşil alglerde çekirdek yoktur.
  Alyuvarların çekirdeği olmadığı için bölünemez.

  HÜCRE ÇEPERİ

  Bitkisel hücrelerde hücre zarının dışında bulunur. Hayvan hücrelerinde yoktur.
  Selüloz adı verilen ölü bir maddeden yapılmıştır.
  Hücre çeperi cansız, kalın dayanıklı, esnek olmayan, tam geçirgen yapıdadır.

  Hayvan Hücresi ile Bitki Hücresinin Karşılaştırılması
  Hayvan Hücresi Bitki Hücresi
  Hücre duvar —-> Yok Var
  Kloroplast ——> Yok Var
  Sentrozom ——> Var Yok
  Koful ———–> Çok,küçük Az,büyük
  Şekli ————> Yuvarlak Köşeli
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Hayvan hücreleri nelerdir ve özellikleri


  hayvan hücresinin Özellikleri:


  *hücre çeperi bulunmaz.
  *plastitler yoktur.
  *kofullar az ve küçüktür.
  *lisozom ve sentrozom bulunur.
  *anket organeli bulunur

+ Yorum Gönder