+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Mide Atardamarları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Mide Atardamarları
  Mide Atardamarları  Mide atardamarlarının özel bir dağılışı vardır: Bu organın 2 kenarı boyunca uzanan kemerler oluştururlar. Bir başka özellikleri de, tümünün çölyak atardamar dallarından ‘ kaynaklanmasıdır. Çölyak atardamar aorttan doğar, üç dala ayrılır: Mide sol atardamarı; dalak atardamarı; karaciğer ana atardamarı (arteria hepatica communis).

  Küçük eğriliğin atardamar çemberi

  2 atardamardan oluşur: Mide sol atardamarı; mide sağ atardamarı. Mide sol atardamarı (arteria gastrica sinistra) doğrudan çölyak atardamardan doğar. Midenin küçük eğriliğine mide ağzının biraz altında olarak gelince, kıvrılarak mide küçük eğriliğiyle komşu olur. Sonra ayrılarak, midenin ön ve arka yüzünü, yemek borusunun karın parçasını kanlandıran dallar ve mide ağzını kanlandırmak için de başka bir yan dal verir.

  Sonunda mide sağ atardamarı ile ağızlaşır. Mide sağ atardamarı (arteria gastrica dextra), karaciğer ana atardamarının dalı olan karaciğer özel atardamarından (arteria hepatica propria) doğar ve yukarıda da görüldüğü gibi, küçük eğrilik boyunca ağızlaşmalar yapar. Bu atardamar çemberinden çıkan atardamar dalları, midenin 2 yüzünü kanlandırır.

  Büyük eğriliğin atardamar çemberi

  Mide-kalın barsak askısı sağ ve sol atardamarlarından oluşur; mide-kalın barsak askısı içinde büyük eğrilikten 2-3 sm uzakta bulunur ve midenin 2 yüzüne giden dallar verir.

  Mide-kalın barsak askısı sağ atardamarı, mide-onikiparmak barsağı atardamarından doğar (mide-onikiparmak barsağı atardamarı, çölyak atardamarın dalı olan karaciğer özel atardamarından gelir). Mide-kalın barsak askısı sol atardamarı dalak atardamarından doğar.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İnsanın kan dolaşımını yapan bilindiği gibi üç farklı damar vardır. bu damarlar atardamar kılcal damar toplar damardır. bunlardan atardamar bilindiği gibi akciğer atar damarı hariç hepsi oksijence zengin kan yani temiz kan taşımaktadırlar. mesela bunlardan biri mide atardamarıdır.
+ Yorum Gönder