+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Pankreatik Lipaz İlişkili Protein Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Pankreatik Lipaz İlişkili Protein
  Pankreatik Lipaz İlişkili Protein


  Pankreatik lipaz ilişkili protein 2 (İngilizce Pancreatic Lipase-related protein 'den kısaltma PLRP2 olarak değinilir), insanda PNLIPRP2 geni tarafından kodlanan bir enzimdir. PLRP2, pankreatik lipaz enzimine olan benzerliğinden dolayı adlandırılmış bir lipazdır. Trigliserit, fosfolipit ve galaktolipitleri hidrolizler.

  Fizyoloji

  PLRP2 yeni doğan bebeklerde besindeki trigliseritlerin sindirimine yarar. Yetişkinlerde ise bitkisel besinlerde çok miktarda bulunan bir lipit türü olan galaktolipitlerin sindirimine yarar. Bu enzim, başlıca pankreas ve kalın bağırsakta bulunur.

  Gen

  PNLIPRP2 geni insanda Kromozom 10 üzerinde, 10q25.3 konumunda bulunur. 2,3 ve 1,8 kB uzunluğunda iki mRNA olarak yazılır. PLRP2, lipaz gen ailesinin bir üyesidir. PLRP1 ile %63, pankreatik lipaz ile %65, gastrik lipaz ile lipoprotein lipaz ve hepatik lipaz ile ise %20-30 oranında benzeşir.

  Protein

  PLRP2, 469 amino asit uzunluğunda bir protein olarak hücreden salgılanır. PLRP2, pankreatik lipaz ile amino asit dizisi düzeyinde %65 benzerlik gösterir.

  Biyokimya

  PLRP2, pankreatik lipaza olan yapısal benzerliğine rağmen ondan daha geniş bir substrat spesifisitesi vardır. Pankreatik lipaz sadece trigliseritleri sindirmesine karşın, PLRP2 trigliseritleri, fosfolipitleri ve galaktolipitleri hidrolizler.

  PLRP2 aşağıdaki reaksiyonları katalizler:

  triasilgliserol -> diasilgliserol + yağ asidi
  diasilgliserol -> monoasilgliserol + yağ asidi

  PLRP2, fosfolipitleri de hidrolizler; fosfatidilkoline kıyasla fosfatidilgliserol ve fosfatidiletanolamini tercih eder:

  diasilfosfatidilgliserol → monoasilfosfatidilgliserol + yağ asidi

  Ayrıca, fizyolojik şartlarda pankreatik lipaz ve PLRP2 (ama PLRP1 değil) bir A vitamini öncülü olan retinil palmitatı hidrolizler:

  retinil palmitat → retinol + yağ asidi

  galaktosildigliseridler üzerindeki etkinliği (EC 3.1.1.26) diğer lipitlerden çok daha yüksek olduğu bulunmuştur:

  galaktosildigliserit → galaktosilmonogliserit + yağ asidi

  Bu yüzden bu enzimin fizyolojik fonksiyonunun bitkisel galaktolipitlerin sindirimi olduğu önerilmiştir. Galaktolipitlerde bitki hücrelerinde en sık bulunan lipitlerdir.

  PLRP2, etkin olmak için pankretik lipaz gibi kolipaza gerek duymaz. Safra tuzları tarafından çalışmaz hale getirilir ve kolipaz onu tekrar aktive etmez. PLRP2, pankratik lipaz inhibitörü orlistat tarafından inhibe olur.

  Pankreatik lipaz misel içinde yer almayan trigliseritleri sindiremez, buna karşın PLRP2 suda çözünebilen küçük trigliserit moleküllerini de hidroliz edebilir. Bunun nedeni, pankreatik lipazdan farklı olarak, bu enzimin lipit-su arayüzlerinde etkinleşmeye gerek duymamasıdır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Pankreatik lipaz bilindiği gibi pankreasın duktal adında ki hücrelerden salgılanan bir enzim türüdür. bunun dışında bu enzim trigiliserit leri hidroliz etmektedir. bunun dışında bu enzim ayrıca kofaktör olarak da kulanılmaktadır. son olarak bu lipaz türü 449 amino asit uzunluğunda bir proteindir.
+ Yorum Gönder