+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Eğitimde Oyun Yoluyla Öğrenme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Eğitimde Oyun Yoluyla Öğrenme
  Eğitimde Oyun Yoluyla Öğrenme

  Eğitim sürecinde öğretmenin ve öğrenmenin temel taşı olarak oyunun seçilmesi, Jean Jacques Rousseau’nun (1712 …1778) felsefesine dayanır. Oyun, bebeklerin, çocukların sağlıklı büyümesinde önemli bir etkendir. Oyun deneyimi; yaratıcılık, sözel zeka, perspektif alma, dil gelişimi ve konuşma becerisini kazandırmakla kalmayıp, işbirliği, uyarıcı kontrolü gibi sosyal becerilerin gelişimini de sağlar (Johnson, Christie ve Yawkey 1987, s. 23). Öğretme-öğrenme sürecinde çocukların kendi seçtikleri etkinliklerle uğraşmaları, öğrenmenin gerçekleşmesinde, yetişkinler tarafından yönlendirilen etkinlerden daha etkilidir.

  Oyun aracılığıyla öğrenme açık uçlu yaratıcı bir süreçtir. Oyun yoluyla öğrenmenin üç temel özelliği vardır:
  - Ezbere hatırlamalar yerine fikir üretme, araştırma, inceleme, gözlem, katılım denemeler, süreci oluşturur.
  - Süreç ve eylem öğretmenden çok, çocuk tarafından yönlendirilir.
  - Eğitim programı doğrusal ve sıralı değildir, esnek ve yaratıcı bir süreçtir.
  Tanımı

  Oyun çocukların evrensel dilidir. Oyun doğal yaşamı ve formel bilgi kaynaklarını bir araya getirir. Çocuklar oyun aracılığıyla kendilerini ve dünyayı keşfederler. Küçük çocukları tanımlayan en karakteristik özelliklerden birisi “meraklı” oluşlarıdır. Çocuklar meraklarını gidermek için çevreleriyle etkileşim içinde bulunurlar. Dokunurlar, tadına bakarlar, sesini çıkarmaya çalışırlar, atarlar, tutarlar, çevirirler, açarlar, kaparlar vb. çeşitli fiziksel deneyimlerde bulunurlar. Ayrıca konuşurlar, dinlerler, sorular sorarlar, gözlerler, taklit ederler vb. çeşitli zihinsel deneyimlerde bulunurlar. Bütün bu deneyimler çocuğun davranış dağarcığını ve bilgi dünyasını zenginleştirir, derinleştirir. Oyun, çocuğun pek çok yaşamsal deneyimleri kazanılabildiği etkin bir öğrenme ortamıdır. Oyun aracılığıyla çocuk dünyayı anlamlandırır, aynı zamanda kendi dünyasını kurgular.

  Oyun gerçek yaşamla hayaller arasında kurulmuş en emniyetli yoldur. Çocuklar bu yolda duygusal, sosyal, zihinsel ve fiziksel olarak beslenirler. Oyun yapılandırılmamış bir süreçtir ve çocuğun informel öğrenme ortamıdır. Çocuklar için en ciddi iş olan oyun sırasında çocuklar kendilerini çok önemli şeyler yapan biri olarak güçlü, değerli, becerili hissederler. Oyun, çocuğun gücüdür. Eğitimin amacı da çocukların güçlü yanlarının geliştirilmesidir. Oyun oynaması desteklenen çocuklar kendi güçleri yönünde gelişme fırsatı bulurlar (Jaffké, 1996).

  Oyun, çocuğun kendi kişisel eğilimlerini yansıttığı, enerjisini boşaltarak rahatladığı, yeniden güç topladığı adeta şarj olduğu gelişimsel fırsatlar içerir. Oyun sırasında çocuk mutludur, eğlenir, mutlaka bir ya da birçok şeyle meşguldür. Bazen yalnız bazen arkadaşlarıyla bir etkileşim ortamında bulunur. Bu kendilerini başkalarından ayırt etmeleri, benzerlikleri ve farklılıkları anlamaları için doğal bir
  fırsattır.

  Oyunun iç ve dış boyutu vardır. Dış boyut geleceğe uyum sağlamayı kapsar. İç boyut ise fantezilere uyum sağlamadır (Isac, 1932). Çocuk oyun sırasında gerçek yaşam deneyimlerinin provalarını yaptığı gibi hayal ürünleriyle de uğraşır. Hayaller sembolik düşünce ürünüdür ve ileri düzeyde zihinsel yapılanmaların gerçekleştiğini işaret eder. Oyun sadece fiziksel dünyayı algılamada ve fiziksel bilginin kazanılmasında değil, aynı zamanda mantıksal bilginin oluşmasında da önemli ve doğal kaynaktır. Oyun sırasında çocuk dünyayı değiştirir, dönüştürür (Paley, 1999).

  Oyun bir tür düşünce biçimidir. Çocuklar tüm zamanları ve mekanları oyuna dönüştürebilirler. Bu demektir ki, oyun oynamak için uygun koşulları ve yetişkin anlayışını bulan çocuklar için “oyun” en önemli ve etkili öğrenme fırsatıdır. Öğrenmek için çocukların özgür olmaya gereksinimleri vardır. Oyun da çocuğun özgürlüğüdür.
  Kapsamı

  Oyun, çocuğun deneyim alanlarında yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış oyun etkinlikleri olmak üzere üç etkinlik alanını kapsar.

  1. Deneyim alanlarında … oyun köşelerinde-çocukların kendi özgür seçimleriyle başlayan ve süren yapılandırılmamış “serbest oyun” ve etkinlikler: Okulöncesi çocuğunun en karakteristik özelliği sürekli bir şeylerle meşgul olması, eylem halinde olmasıdır. Çocuklar çevrelerinde olup bitenlere karşı çok ilgilidirler. Öğrenme, çevreyle etkileşim halindeyken gerçekleşir. Çocuklar deneyimlerle öğrenirler.

  Anaokulunda çocuklar için en işlevsel deneyim alanı oyun köşeleridir. Oyun köşeleri, çocuklara arkadaşlarıyla beraber keşfedecekleri bireysel ve grup deneyimleri sunar. Doğrudan doğruya eylem halinde olan çocuklar, çeşitli nesnelerle etkileşim içinde deneyimlerini geliştirirler. Amaç, oyun aracılığıyla proje veya aktivite merkezinde (oyun köşelerinde-ilgi merkezlerinde) katılımda başarıyı sağlamak için gerekli olan belirli becerilerin öğretilmesi ve pratik yapılmasıdır.

  Okulöncesi eğitimde oyun köşelerinin şu türleri olabilir:
  - Dramatizasyon Köşeleri
  - Sanat ve Yaratıcılık Köşeleri
  - Müzik, Dans ve Hareket Köşeleri
  - Matematik, Fen ve Bilim Köşeleri
  - Edebiyat ve Okuma Yazmaya Hazırlık Köşeleri
  - Yapı-İnşa ve Blok Köşeleri
  - Büyük Motor/ Kas Köşeleri
  - Öz bakım ve İnce Motor/ Kas Köşeleri

  Bu gibi ilgi alanlarında bireysel, küçük ya da büyük gruplarla oynanan oyunlar, çocuklara etkinliklere dayalı öğrenme fırsatı sunar. Bu tür öğrenmede, çocuğun konunun özünü oluşturan bilgiyi ya da “yapıyı” keşfetmesi beklenir. Çocuğun aktif ve gönüllü olarak katıldığı bu tür etkinlikler aracılığıyla, bilgiye ulaşması, parçadan bütüne varması teşvik edilir.

  2. Deneyim alanlarında yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri: Çocukların gelişiminin tüm boyutlarında desteklenmesini hedefleyen, öğretmen tarafından planlanmış, fakat çocuklarla aktif etkileşim içinde, açık uçlu bir süreç olarak işleyen yaratıcı oyunlar (torba tombala, çocuk bulmaca, vb. ), bu etkinlikler kapsamına girer.

  3. Deneyim alanlarında yapılandırılmış oyun etkinlikleri: Belli hedefler doğrultusunda kurallara bağlanmış, küçük ve büyük grup oyunları (kutu-kutu pense, yağ satarım, istop, vb. ) yapılandırılmış oyun etkinlikler arasında yer alır (Tuğrul, 2002).
 2. Gamze
  Devamlı Üye

  Bir şeyi okuyarak yada dinleyerek öğrenmektense oyun yolu ile öğrenmek kolaydır. Anaokullarında bu yüzden eğitimciler oyunla öğretmeyi seçerler.
+ Yorum Gönder