+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kütlenin Korunumu Kanunu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Kütlenin Korunumu Kanunu
  Kütlenin Korunumu Yasası

  Kütlenin korunumu yasası ürünlerin kütlesine eşit olmalıdır.

  Buna göre:Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. X + Y ® Z + T tepkimesinde X ve Y girenler (reaktif) olup Z ve T (ürünler)’ye kütlece eşittir.

  Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur.

  Örneğin 1 mol C atomu 12 gram 1 mol O2 molekülü 32 gramdır. Buna göre 1 mol CO2 atomu 44 gram olur:

  C + O2 ® CO2

  12 gram + 32 gram ® 44 gram

  Tarihçe

  Kütlenin korunumu kanunun ilk kez Nasîrüddin Tûsî tarafından 13. yüzyıl ortaya atılmışsa da bu ilk sürümde eksiklikler mevcuttu; Maddenin yapısının değişebileceğini fakat yok olamayacağını yazmaktaydı.

  Kütlenin korunumu kanunun ilk kez net bir şekilde tanımlanması 1789 tarihinde Lavoisier tarafından başarılabilmiştir. Nitekim bu sebepten ötürü bazen kendisinin modern kimyanın babası olduğu da söylenir. Bununla birlikte Henry Cavendish (1731 - 1810) ve Jean Rey (1583 - 1645).  Flogiston Teoremi


  Lavoisier bilim dünyasında en başta yanma olayına ilişkin geliştirdiği yeni kuramıyla ün kazanır. Ne ki makale ve kitaplarını yayıma hazırlar.

  Lavoisier araştırmalarına başladığında yanan nesne bir miktar kül bırakarak yok olur.

  Yürürlükteki kurama göre ilerde Lavoisier'in "oksijen" adını verdiği gazdır.

  Priestley ama daha doyurucu bir açıklaması da yoktu.  Kütlenin Korunumu Kanunu

  Lavoisier aradığı açıklamanın ipucunu bir kaç yıl sonra Priestley'le Paris'te buluştuğunda elde eder. Priestley cıva oksit üzerindeki deneylerinden söz ederken bulduğu "yetkin gaz"ın özelliklerini belirtir. Lavoisier yayınlarının hiç birinde Priestley'e hakkı olan önceliği tanımaz; sadece bir kez" demekle yetinir.

  Doğrusu solunum ve yanma sürecinde atmosferik havadan daha etkili bir miktar "elastik akıcı" kaldığını saptar. Elastik akıcı Priestley'in "yetkin gaz" dediği şeydi.

  Lavoisier üstelik bu artığın ağırlığı ile cıvanın ilk aşamadaki ısıtılmasından azalan hava ağırlığının da eşit olduğunu belirler. Dahası hidrojen ve oksijen karışımı bir gazı elektrik kıvılcımıyla patlattığında bir miktar çiyin oluştuğunu görmüştü. Aynı deneyi tekrarlayan Cavendish daha ileri giderek patlamada "yanıcı" gazınsu olduğunu saptar.

  Flogiston teorisi yıkılmıştı artık. Yeni teorinin benimsenmesi diğeri modern kimyanın temelini atmıştır.

  Lavoisier'i unutulmaz yapan bir özelliği de nesnelerin kimyasal değişimlerini ölçmede gösterdiği olağanüstü duyarlılıktı. Bu özelliği ona "Kütlenin Korunumu Yasası" diye bilinen çok önemli bilimsel bir ilkeyi ortaya koyma olanağı sağlar. Lavoisier kimi kez kendi adıyla da anılan bu ilkeyi şöyle dile getirmişti:

  "Doğanın tüm işleyişlerinde hiç bir şeyin yoktan var edilmediği elementlerin tüm bileşimlerinde nicel ve nitel özelliklerini koruduğu gerçeğini tartışılmaz bir aksiyom olarak ortaya sürebiliriz."

  Genelleştirme

  Özel görelilikte kütlenin korunumu mevcut değildir. Nitekim bir parçacık sisteminin kütlesinin her bir parçacığın kütlelerinin toplamına eşit olduğu prensibi de özel görelilikte doğru değildir.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Kütle erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma gibi hal değişimleri ile çözünme gibi fiziksel olaylarda da korunur.Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı, elde edilen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.
+ Yorum Gönder