+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Silisyumun Kimyasal özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Silisyumun Kimyasal özellikleri Nedir
  silisyumun kimyasal özellikleri nedir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Silisyumun Kimyasal Özellikleri Nedir Hakkında Bilgi

  Kristalleşmiş silisyum, gri-kahverengi renkte, oldukça sert ve metal parlaklığındadır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından karbonla benzerlikler gösteren silisyum, doğada serbest olarak bulunmaz.
  Çinko, gümüş, kurşun gibi madenlerde çözünür. Dünyadaki oksijenden sonra en çok bulunan elementtir. Doğada genellikle oksijenle bileşik yaparak oluşturduğu, silis ya da kuvars olarak bilinen silisyum dioksit (SiO2) biçiminde görülür.


  Silisyum.jpg

  Silisyum birçok yöntemle ama oldukça zor hazırlanır. Bu yöntemlerden ilki silisyumun magnezyum aracılığıyla indirgenmesidir. Bu yüksek sıcaklıkta gerçekleşen çok şiddetli bir tepkime olup, tepkimenin sonucunda amorf silisyum denilen kahverengi toz elde edilir. İkinci yöntem, potasyum flüorosilikatın sıcakta sodyum ya da alüminyumla indirgenmesidir. Ortamda silisyum çözücüsü olarak çinko bulunur. Üçüncü yöntem, elektrik fırınında bir silis ve kalsiyum klorür karışımının ısıtılmasıyla hazırlanabilir. Bu yöntemle altıgen levhalar ya da parlak iğnecikler biçiminde billurlaşmış silisyum elde edilir. Ergimiş alar yönteminde de, endüstride özellikle çeliğin arıtılmasında kullanılan ve silisyum oranı % 10 ile % 95 arasında değişen demir-silisyum oranı % 20 ile % 30 arasında değişen demir-silisyum alaşımları olan silikomanganezler ve silisyum hazırlanır. Ergimiş olan yöntemiyle çok arı silisyum elde etmek olanaklıdır.

  SiO2 + 2C ‡Si + 2CO

  2SiC + SiO2 ‡3Si + 2CO

  SiCl4 + 2H2 ‡Si + 4HCl

+ Yorum Gönder


silisyumun fiziksel ve kimyasal özellikleri,  silisyumun özellikleri,  silisyum kimyasal özellikleri,  silisyumun kötü yönleri,  silisyum fiziksel ve kimyasal ozellikleri,  silisyumun fiziksel özellikleri