+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Lipitlerin Kimyasal özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Lipitlerin Kimyasal özellikleri Nelerdir
  lipitlerin kimyasal özellikleri nelerdir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Lipitlerin Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi


  Doymamış Yağ Asitleri

  Çift bağlı karbon atomları içerirler.
  Neredeyse tamamı sıvı haldedir. Sık karşılaşılan örnekleri linoleik asit, linolenik asit ve oleik asittir. Çift bağlarının konumuna göre cis veya trans şeklinde bulunabilirler.böyle yağ asitlerine doymamış yağ asitleri denir

  Doymuş Yağ Asitleri

  Yağ asitlerinin yapısında bulunan karbon atomları mümkün olan en fazla hidrojen ile bağ yapmışlarsa doymuş yağ asidi olarak adlandırılır
  .Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında katı halde bulunurlar ve hayvansal kaynaklıdırlar.

  Doymuş veya doymamış olabilirler. Yapılarındaki hidrojen gruplarını yerine hidroksil grupları içerirler. Beyin glikolipitlerin de sık rastlanan örnekleridir.

  Eikozaenoidler

  20 karbonlu çok sayıda çift bağ içeren yağ asitleridir.
  Tipik örneği araşidonik asittir. 4 alt sınıfı vardır.

  Prostaglandinler

  Hormonlara benzerler ancak kanla taşınmazlar ve lokal etki gösterirler ayrıca dolaşıma katıldıklarında yapıları bozulur ve işlevlerini kaybederler.

  = Tromboksanlar

  Pıhtılaşmada etkin rol oynarlar.

  Lökotrienler

  Acı hissini duymada ve yara alan bölgede kızarıklık olmasında etkili değildirler.

  Bronkokonstriktör

+ Yorum Gönder