+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Uranyumun Kimyasal özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Uranyumun Kimyasal özellikleri Nedir
  uranyumun kimyasal özellikleri nedir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Uranyumun Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

  Uranyum, peryodik çizelgede, ender toprak elementlerinin üçüncüsü olan neodimin hemen altına düşer ve birçok özelliği bu elemente benzer. 5f elektron kabuğunun dolduruluş biçimine göre farklı DEĞERLİK'lerde bulunur.
  Sözgelimi, birçok oksidi vardır. En Önemlileri, sarı renkli olan U3O8 ve UO3dür. UO2 ise siyah renklidir ve ısıya ötekilerden daha dayanıklıdır. Teknik bakımdan önemli olan bileşikleri de vardır. Bunlar yeşil tetraflüorür (UF4) ve kolayca tepkimeye giren, 100°C'm alÇırrda da kolayca buharlaşan heksaflüorürdür (UF6). Uranyum ayrıca, suda ve birçok organik çözücüde çözünen artı yüklü uranil (UO2**) ile eksi yüklü diuranat (U2O1--) biçiminde de bulunur. Yeni elde edilmiş uranyum metali gümüş görünümündedir, ama üstünde hemen renkli bir oksit tabakası oluşur. Uranyum toz halindeyken, U02 oksidi oluşturarak hızla tutuşur.

  Uranyum, aktinitler ailesine özgü bir elementtir ve aktinitler gibi büyük bir kimyasal tepkinlik gösterir.

  Atom numarası: 92
  Atom kütlesi: 238,03
  Özgül kütlesi: 19,07 g/cm3
  Ergime sıcaklığı: 1 132 °C
  Kaynama sıcaklığı: 3 818 °C
  Yükseltgenme
  dereceleri: +3, +4, +5, +6
  Elektron biçimlenmesi:
  [2,8,18,32,18,8] 5f36d17s2
  İzotopları: 227U'dan 255U'ya dek
  Doğal uranyum:
  3 radyoaktif izotop
  238u=o/0 99,28 T*=4,5-109 yıl
  235U=o/0 0.71 T=7,18-108 yıl
  23"u= 0,006 T=2,48-105 yıl
  T: radyoaktif bir çekirdeğin yarıömrü

  Uranyum kolayca yükseltgenir ve ısıtıldığında yanar. Klor. kükürt ve azotla az ya da çok kolay bileşir; karbonla uranyum karbürü (UC2), uranyum karbür de suyla bozunarak hidrojen ve hidrokarbonları verir. Uranyum metali hidroklorik asit ve sülfürik asit içinde kolayca çözünerek dörtdeğerli uranyum tuzlarını oluşturur; nitrik asit içinde dinginleşir. Uranyum, çözelti durumunda UÖ| iyonunu veren kararlı uranil tuzlarını meydana getirir.

+ Yorum Gönder