+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Göç Çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Göç Çeşitleri Nelerdir
  göç çeşitleri nelerdir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Göç Çeşitleri Hakkında Bilgi

  1. Gönüllü Göç

  - İnsanların bulundukları alanı kendi iradeleri ile terk etmeleridir.
  - Bu göçlerin oluşumunda çekici faktörlerin etkisi vardır.

  Gönüllü göçe neden olan çekici faktörler:
  • İnsanların içinde bulunduğu standartları yükseltme isteği
  • Daha iyi eğitim alma isteği
  • Sağlık alışveriş gibi sosyal hizmetlerden daha iyi yararlanma isteği
  • Kariyer yapma isteği
  • Daha yüksek ücretli bir iş bulma isteği
  • Kişisel özgürlük ve inançları daha iyi yaşama isteği
  • Arkadaş, aile, akraba ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği


  2. Zorunlu Göç

  - İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir.
  - Bu göçlerin oluşumunda itici faktörlerin etkisi vardır.

  Zorunlu göçe neden olan itici faktörler şunlardır:
  • Savaşlar
  • Doğal afetler
  • Sosyal hizmetlerin yetersizliği
  • Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar
  • İşsizlik
  • Dini, siyasi ve etnik baskılar
  • Güvenlik ihtiyacı
  • Baraj ve yol yapımı gibi devlet planlarının etkisi

  Süresine Göre Göçler
  1. Mevsimlik (Geçici) Göçler

  - İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer değiştirmeleridir.


  2. Sürekli Göçler

  - İnsanların siyasi, sosyal, ekonomik ve doğal nedenlerle bulundukları yeri sürekli terk etmeleridir.
  - Gönüllü olabileceği gibi zorunlu da olabilir.

  Mesafesine Göre Göçler


  1. İç Göç

  - Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir.
  - Sürekli olabilecekleri gibi geçici de olabilirler
  - Ticaret ve sanayinin geliştiği bölgeler, verimli tarım alanları, zengin maden yataklarına sahip alanlar. turizm açısından cazip merkezler ve kültür kentleri göç çeken merkezlerdir.

  İç göçler;
  • Kırdan kente
  • Kırdan Kıra
  • Kentten kıra
  • Kentten kente doğru gerçekleşir.


  2. Dış göç

  - Ülke dışına gerçekleşen göçlerdir.
  - Sürekli olabilecekleri gibi geçici de olabilirler.

 3. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye
  gönüllü olarak göç var ondan sonra zorunlu olarak göç vardır. bunların dışında sürelerine göre göç de vardır bunlar mevsimlik göçler sürekli göçler iç göç ve dış göç olmak üzere ayrılır.
+ Yorum Gönder


content