+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Şirket Çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şirket Çeşitleri Nelerdir
  şirket çeşitleri nelerdir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Şirket Çeşitleri Hakkında Bilgi

  * Sermaye Şirketleri (Anonim, limited, komandit)

  * Şahıs Şirketleri (Hakiki şahıs şirketleri, adi şirket, kollektif şirket, adi komandit şirket)

  Sermaye Şirketleri

  Anonim Şirket

  * En az 5 gerçek veya tüzel kişi,

  * Şirket 1’inci derecede mal varlığı kadar, ortaklar ise 2’inci derecede taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı sorumludur,

  * Yönetim birimi, yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulundan oluşur.

  Anonim Şirketin İlkeleri

  * Çoğunluk ilkesi,

  * Mal varlığının korunması ilkesi,

  * Teknik kadro tarafından dışarıdan yönetme yetkisi,

  * Devletin ilgilenme yetkisi, kuruluş, işleyiş ve sona ermede vardır.

  Limited Şirket

  * İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi (En fazla 50 kişi),

  * Ortakların sorumluluğu konulan sermayeyle sınırlıdır,

  * Yönetim birimi müdürlerden oluşur.

  * Ortak sayısı 20’den fazlaysa, genel kurul ve denetim kurulundan oluşur.

  Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket
  * En az 5 ortak, en az biri komandite ortak,

  * Komandite ortağın sorumluluğu sınırsız, komanditer ortağınki ise taahhüt ettiği sermayeyle sınırlıdır,

  * Şirketin yönetimi adi komandit şirket gibidir,

  * Özel hüküm yoksa anonim şirket hükümleri geçerlidir,

  * Çok sık rastlanmayan bir şirket türüdür.

+ Yorum Gönder