+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Hayvan Çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hayvan Çeşitleri Nelerdir








  hayvan Çeşitleri nelerdir kısaca







 2. Ebru
  Devamlı Üye





  Hayvan Çeşitleri Hakkında Bilgi

  Hayvanlar canlılar aleminin iki parçasından biridir. Bilindiği gibi canlılar bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki ana guruba ayrılır.
  Yerzünde yaşayan canlısayısına bakıldığında bazı türlerin bitkimi yoksa hayvanmı olduğu üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Çünkü tartışmaya neden olan türlerin hem bitki hemde hayvan özelliklerini bir arada taşıdığı görülmekte. Yeryüzünde yaşayan hayvan türleri asıl konumuz olduğu için bu konuda bazı bilgiler vermeyiuygun gördük

  Hayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar (Eukaryota) üst âlemindeki hayvanlar (Animalia) âleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır. “Hayvan” sözcüğü, günlükkullanımda esasen insan dışı hayvanları ifade etmek için kullanılırsa da biyolojik bağlamda insanı da içerir. Hayvanlar âleminin bilimsel ve Latinceadı olan “Animalia” terimi ise yine Latince olan ve “yaşayan” ya da “ruh” anlamına gelen animadan türetilmiş animal sözcüğünün çoğuludur. Hayvanlar âlemini tanımlayan bir başka Latince bilimsel terim de Metazoa’dır.

  Genellikle çevrelerine uyum sağlayan ve diğer canlılarla beslenen çokhücreliler alemidir. Vücutları, embriyonun bazı metamorfozlar geçirmesiyle gelişir.Ökaryotik çok hücreli organizmalardır. Besinlerini genel olarak sindirerek alırlar.

  Hayvanların birçoğu hareketlidir ve bitkilerde tipik olan kalın hücre duvarları genellikle yoktur. Embriyonik gelişim esnasında büyük ölçülerde hücresel göçler ve doku organizasyonları görülür. Üremeleri primer (birincil) olarak seksüeldir; diploit kromozom taşıyan dişi ve erkekler mayozla haploitkromozomlu gametleri, bunlarda birleşerek diploid zigotu oluşturur.

  Hayvan Çeşitleri.jpg

  1,5 milyondan fazla yaşayan türü tanımlanmıştır, fakat gerçek miktarın bazılarına göre 20 milyon, bazılarına göre de 50 milyondan fazla olduğu sanılmaktadır.

  Bilimsel verilere göre, dünyanın tüm kıtaları günümüzden 250 milyon yıl önce Pangea adı verilen tek bir kara parçasından koparak oluşmuştur. Bu tek kıta parçası zamanla parçalanmış ve böylece canlı biçimlerin kıtalardaki dağılımı gerçekleşmiştir. Bu parçalanma sürecinde ilk memelilerin görülmeye başladığı 65 milyon yıl öncesi, Anadolu yarımadası için de önemli bir tarihtir. Bu süreçte Anadolu yarımadası defalarca Avrupa ile bağlantı kurmuş ve tekrar ayrılmıştır. Böylece Anadolu yarımadasının denizleri de çok kez görünüm değiştirmiş, denizin defalarca yükselip alçalması sonucu, Karadeniz bazen Hazar denizi ile birleşmiş, bazen de diğer denizlere bağlantısı olmayan bir göl hâline gelmiştir.

  Avrupa’nın son iki milyon yılda geçirdiği buzul devirlerinde soğuktan kaçan hayvan türleri Balkanlar ve Kafkasya üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir. Kuzeyden gelen bu göçlerin yanı sıra güneyden ve doğudan da bazı hayvan türleri Anadolu’ya göç edip yerleşmiştir. Güneyden gelen bazı çöl hayvanları, Anadolu’nun güneyinde bulunan sıradağları aşamayıp sadece güneye yerleşmiştir.





+ Yorum Gönder


hayvan çeşitleri nelerdir,  hayvan çeşitleri