+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir
  Kısaca Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir

  KISACA SİTOPLAZMA'NIN GÖREVLERİ

  Sitoplâzma :


  Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamındaki renksiz sıvıya sitoplâzma denir. Sitoplâzmanın yapısında % 90 oranında su bulunurken geriye kalan kısmını da protein, karbonhidrat, yağ (asidi), vitamin, madensel tuzlar, enzim, glikoz, salgı (hormon) ve organeller bulunur. ( % 65–90’ ını su oluşturur ). (Sitoplazma bozulduğunda hücre de ölür).

  Sitoplâzmanın Özellikleri :

  1- Canlıdır.
  2- Renksizdir.
  3- Suda çözünmez (suya karışmaz yani kolloid yapıdadır) (Kolloid, parçacık büyüklüğü 1–100 mm olan maddedir)
  4- Hücre zarından geçemez.
  5- Yarı saydamdır.

  Sitoplâzmanın Görevleri :

  Sitoplâzma hücredeki beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, üreme, sindirim gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin (canlılık olaylarının) gerçekleştiği yerdir. Sitoplâzmada yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılara organel (organcık) denir. Sitoplâzmada bulunan organellerin görevleri farklıdır.

  Sitoplâzmada Bulunan Organeller :

  Sitoplâzmada farklı görevlere sahip olan; endoplazmik retikulum, ribozom, mitokondri, lizozom, golgi aygıtı (cisimciği), koful, sentrozom, plastitler gibi organeller bulunur.

 3. Fatma
  Administrator
  Bir çok görevi olan Stoplazma, yarı sıvı matriks olup plazma zarı ile nükleus arasını doldurur.Sitoplazma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin geçtiği yerdir.
+ Yorum Gönder