+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kofulların Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kofulların Özellikleri Nelerdir
  Kısaca Kofulların Özellikleri Nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Kofulların Özellikleri Nelerdir

  KISACA KOFULLARIN ÖZELLİKLERİ


  Koful sitoplazmada bulunan içi sıvı dolu boşluklardır. Vakuol de denilen koful bütün bitkiler ve mantarlar ve bazı protistalar ve hayvanlar ile bazı bakterilerde bulunur.

  Koful zarına tonoplastkoful sıvısına ise tonoplazma denir.Genç bitki hücrelerinde sayıca az ve küçükyaşlı hücrelerde ise sayıca çok ve büyüktürler.

  3 çeşit koful vardır: besin kofulu sindirim kofulu ve boşaltım kofulu (kontraktil (vurgan) koful).Besin kofulları sindirimkontraktil kofulları ise su dengesini sağlamada rol alırlar.

  Koful hayvan hücresinde çok ama küçük bitki hücresinde az ama büyüktür. Yaşlı bitkilerde koful hücrede daha çok yer kaplar.

  Kofullar; endoplazmik redikulum hücre zarı golgi cisimciği veya lizozomdan oluşabilir.

  Hücre ve Organelleri

  (1) Çekirdekçik
  (2) Çekirdek
  (3) Ribozom
  (4) Vezikül
  (5) Granüllü endoplazmik retikulum
  (6) Golgi aygıtı
  (7) Hücre iskeleti
  (8) Granülsüz endoplazmik retikulum
  (9) Mitokondri
  (10) Koful
  (11) Sitoplazma
  (12) Lizozom
  (13) Sentriyol

+ Yorum Gönder