+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda İletişimde Bulunması Gereken Unsurlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  İletişimde Bulunması Gereken Unsurlar
  İletişimde Bulunması Gereken Unsurlar


  Gönderici: İletişimi başlatan, iletiyi gönderen kaynaktır. Bu kaynak insan, herhangi bir yayın, kuruluş vb olabilir.İleti: Göndericinin alıcıya söylediği şey, duygu, düşünce, istek.

  Alıcı: İletilen sözü, verilen bilgiyi alan kişi ya da varlık. Alıcıyı, göndericinin muhatabı olarak değerlendirmek gerekir. Kaynağın gönderdiği mesajı alarak duruma göre iletişimi sonlandırır veya devam ettirir.
  Kanal (Araç) : Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline denir.
  Bağlam(Ortam): İletişimin gerçekleştiği yere denir.
  Dönüt(Geri bildirim) :Alıcının göndericiye verdiği tepkiye (cevaba) denir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İletişimin sağlanabilmesi için bir göndericiye , alıcıya ve ortama ihtiyaç vardır. göndericinin, iletişimdeki görevi iletişimi başlatmak, alıcının görevi iletilen söz veya bilgiyi almak ve ortamda bu düzenin sağlandığı yerdir.
+ Yorum Gönder