+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Heterotrof görüşü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Heterotrof görüşü
  Heterotrof görüşü  • İlk canlının cansız maddelerden uzun süren kimyasal evrim sonrasında özel cevre koşullarında oluştuğunu ve kendi besinini kendisi yapamayan basit bir canlı olduğunu kabul eder.İlk canlı enerji gereksinimlerini karşılamak için gerekli organik molekülleri dış çevreden hazır olarak alır yani tüketicidir.
  • Hetetrotrof hipotezine göre ilk canlı heterotrof bir organizma olup cansız maddelerin uzun bir kimyasal evrim geçirmesi sonucunda meydana gelmiştir.
  • Stanley Miller 1953 yılında dünyanın ilk atmosferinde su buharı,metan ,amonyak ve hidrojen gazlarının bulunduğunu varsayarsak bir deney düzenlemiştir.
  • Miller bu karışımı bir cam balon içinde yedi gün elektrik arkına tuttuktan sonra toplama kabında aminoasitler,üre,hidrojen siyanür,asetik asit ve laktik asit gibi organik maddelerin oluştuğunu görmüştür.
  • Miller hazırlamış olduğu düzenekte bazı inorganik maddeler kullanarak çeşitli organik moleküllerin oluştuğunu gözlemlemiştir.
  • Heterotrof hipotezine göre denizlerde biriken organik moleküller birbirini etkileyerek gittikçe büyüyen ve karmaşıklığı artan yeni moleküller meydana getirmiştir.
  • Reaksiyonlar sonucu meydana gelen bu ilk organik moleküllerin proteinler olduğu ileri sürülmüştür.
  • Hipoteze göre protein moleküllerinin bazıları zamanla enzim özelliği kazanmış ve diğer moleküllerin oluşmalarını hızlandırmıştır.
  • Bu ortamda oluşan nükleik asitler proteinlerle birleşerek nükleo proteinleri meydana getirmiştir.
  • Nükleop roteinler de ilk önce koaservat denilen ön hücreye sonra da kendi kopyalarını yapabilen basit canlılara dönüşmüştür.
  • Denizlerdeki organik maddelerin birleşmesiyle meydana gelen ilk canlılar oksijensiz bir atmosferde bulunduklarından kendileri için gerekli enerjiyi o zamanki mevcut organik bileşiklerin oksijensiz solunumundan sağlamışlardır.
  • Bu durumda dünyada ilk önce oksijensiz solunum yapılmış fotosentetik canlıların oksijen oluşturmasından sonra ise canlılar oksijenli solunum yapmaya başlamışlardır.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Heterotrof Görüşüne göre ilk canlı bir organizma olup cansız maddelerin kimyasal evrim geçirmesi ile basit bir şekilde oluşmuştur. Üstelik bu oluşan canlıların kendi besinlerini kendilerinin kendilerinin hazırladığı söylenir. Hala bu görüşü savunan bir çok bilim insanı vardır.
+ Yorum Gönder