+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Bazı ekolojik ve evrimsel genellemeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Bazı ekolojik ve evrimsel genellemeler
  Bazı ekolojik ve evrimsel genellemeler  Allen Kuralı:

  • Soğuk iklimde yaşayan memeli ve kuşların üyeleri keza vücut çıkıntıları sıcak iklimde yaşayan akrabalarına göre daha küçüktür.
  • Örneğin;kutup tavşanları ve kutup tilkileri sıcakta yaşayan akrabalarına göre daha küçük kulak kepçesine sahiptir.Bu uyumun amacı; vücut sıcaklığını korumak(kuzeyde) ve terleme yüzeyini büyüterek(güneye gittikçe) ısı kaybını arttırmaktır.Kuzeyde yaşayanlar da güneyde yaşayanlara göre daha küçük kulak kepçesine sahiptirler.

  Bergman Kuralı:

  • Memeli ve kuşların içerisindeki akraba gruplarının sıcak bölgelerde daha küçük,soğuk bölgelerde daha büyük vücut yapısına sahiptirler.
  • Çünkü vücut büyüdükçe yüzey/hacim oranı daha küçük değere sahip olacağından iç vücut sıcaklığını korumada daha başarılı olur.
  • Örnek:Kral penguenler.
  • Soğuk bölgelerde yaşayan canlının vücutlarının büyük olması, yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal bir özelliktir.

  Dollo Kuralı:

  • Evrim,bazı geri mutasyonların olmasına rağmen geriye dönük değildir.İleriye doğru giden bir sistemler topluluğudur.


  Coppe Kuralı:

  • Evrimsel gelişim sırasında hayvanlar yok oluncaya kadar vücutlarını büyütme eğilimindedirler.
  • Çünkü vücut büyüdükçe çevre şartlarına bağımlılık azalmakta ve daha çok besin depolanabilmektedir.


  Gloger Kuralı:

  • Kuzey yarım küredeki kuş ve memeliler kuzeye gittikçe açık renkli,güneye daha doğrusu ekvatora yani iklimin daha rutubetli ve sıcak olduğu yere gittikçe koyu renkli olmaya başlar.


  • Dış döllenme yapan canlılarda fazla yumurta oluşturma,vücut büyüklüğü,sindirim sistemlerindeki değişiklikler,çiçekli bitkilerde fazla polen oluşturma gibi özellikler yaşama ve üreme şansını artırır.
  • Farklı populasyonlar arasında gen alışverişinin olmayışı eşeysel izolasyon ile açıklanır.
  • …Embriyonun gelişim süresinin aynı olması,kromozom sayısının aynı olması,boşaltım artıklarının aynı olması canlıların kesinlikle akraba olduğunu göstermeyebilir.Protein yapısının benzer olması akrabalık ilişkisini açıklar.
  • …Kara bitkilerinde stomalar bulunur,kutikula tabakası bulunur ve mezofil tabakası gelişmiştir.
  • …Bir populasyonda heterozigot karakter sayısı fazla olan bireyler ayıklanıyor.Böyle bir durumda çeşitlilik azalır,evrim hızı yavaşlar,krossing overr’in etkisi azalır
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  bazı ekolojik evrimse genellemeler kurallarla yapılmıştır. bu kurallar; dollo kuralı, coppe kuralı, gloger kuralı, allen kuralı ve son olarak bergman kuralı. bu genelleştirilmiş kurallar bizim ekolojiği daha iyi anlamamızı sağlar.
+ Yorum Gönder