+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Ali Fethi Okyar hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ali Fethi Okyar hayatı
  Ali Fethi Okyar genel bilgileri  1881’de Pirlepe’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1898’de Harbiye Mektebine girdi. 1900 yılında Piyade Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 4 Ocak 1904’te Kurmay Yüzbaşı olarak 3. Ordu emrine verildi. 1 Mart 1907’de Selanik Demiryolu Müfettişliğine nakledildi. 20 Mayıs1908`de Binbaşılığa yükseltilerek Selanik Jandarma Subay Okulu Komutanlığı’na getirildi. 12 Ocak 1909’da Paris Askeri Ataşesi oldu. 3 Temmuz 1911’de Arnavutluk Harekâtında İşkodra Müretteb Kuvvetler Kurmayına atanan Fethi Bey, 6 Ekim 1911’de Mustafa Kemal ve Enver Bey ile birlikte Trablusgarp’a gelerek savunma kuvvetlerinde görev aldı.
  alifethiokyar1.jpg
  13 Nisan 1912’de yapılan II. Dönem Mebusan Meclisi seçiminde Manastır Milletvekili oldu. Meclisin kapatılmasından sonra orduya dönerek 17 Kasım 1912’de Çanakkale Boğazı Müretteb Kuvvetler Kurmay Başkanlığı’na atandı. 13 Ekim 1913’te Sofya Elçisi oldu. Mebusan Meclisinin III. Döneminde 8 Aralık 1917’de İstanbul Milletvekili seçilerek elçilik görevinden ayrıldı.

  14 Ekim 1918’de atandığı Dahiliye Nazırlığı görevi kabinenin 8 Kasım 1918’de istifasıyla sona erdi. 1 Kasım - 21 Aralık 1918 tarihleri arasında Mustafa Kemal ile birlikte Minber gazetesini çıkardı. İttihatçı gizli örgüte mensup olduğu iddiasıyla 10 Mart 1919’da tutuklandı. 2 Haziran 1919’da Malta Adasına sürgüne gönderildi. 30 Mayıs 1921’de serbest bırakıldı.

  15 Ağustos 1921’de İstanbul Milletvekilliğine seçilerek I. Dönemde TBMM’ne katıldı. 10 Ekim 1921’de Dahiliye Vekilliğine seçildi. 4 Ekim 1922’de Dahiliye Vekaletinden istifa etti. II. Dönem TBMM’de yeniden İstanbul Milletvekili olarak görev aldı. 13 Ağustos 1923’te Müdafaayı Hukuk Grubu Başkan Vekilliğine getirildi. 14 Ağustos’ta İcra Vekilleri Heyeti Reisliği ve Dahiliye Vekaletine seçildi. 28 Ekim 1923’te bu görevden çekildi. Cumhuriyetin ilk Meclisinin 1 Kasım 1923’teki toplantısında TBMM Başkanı oldu. 22 Kasım 1924’te Başbakanlığa atanarak, Milli Müdafaa Bakanlığını da birlikte yürüttü. 2 Mart 1925’te Başbakanlıktan istifa etti. 11 Mart 1925’te Paris Büyükelçiliğine tayin edildi.

  9 Ağustos 1930’da Mustafa Kemal’in teklifi üzerine Büyükelçilikten istifa ederek Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu, 12 Ağustos 1930’da Genel Başkanı oldu. 17 Kasım 1930’da partisini feshetti. 24 Eylül 1930’da Gümüşhane Milletvekili olarak Meclise girdi. 31 Mart 1934’te Londra Büyükelçiliğine atandı.

  V. Dönem ara seçimlerinde Bolu Milletvekilliğine seçilmesi nedeniyle 4 Ocak 1939’da görevinden istifa etti. 3 Nisan 1939’da Adalet Bakanı oldu. Bu görevini 12 Mart 1941 tarihine kadar sürdürdü. VII. Dönemde de Bolu Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. 7 Mayıs 1943’te İstanbul’da öldü.
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Ali Fethi Okyar 29 Nisan 1880 tarihinde dünyaya gelmiştir. Cumhuriyeti kuran öncü kadro içinde yer almıştır ve Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapmıştır. 7 Mayıs 1943 tarihinde İstanbul da vefat etmiştir.
+ Yorum Gönder


ali fethi okyar hayatı ,  ali fethi okyar kısaca hayatı