+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Sunullah efendi kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sunullah efendi kimdir
  Sunullah efendi kısa yaşamı


  Sunullah efendi kimdir.jpg

  Cafer Efendizade Mustafa Sunullah Efendi (İskilip 1552 - İstanbul 10 Nisan 1612) Türk, Osmanlı devlet adamı, şair, müderris, kadı, kazasker ve şeyhülislam.
  Celali isyanları sırasında aldığı ve takındığı tavır ile devşirme sadrazamların Anadolu‘daki Türk varlığını yok etme planlarını] engellemiştir. Bu üst yönetimde yer alan sert tartışmalarda Anadolu’da yaşayan Türklerin yanında yer alarak dönemin bir sadrazamı hakkında katli vaciptir fetvası vererek devşirmelerin Türkleri yoketme planlarını engellemiştir. Kendisinin de sürekli görevden alınma ve göreve sonra dönme nedeni de Celali isyanlarında takındığı Anadolu Türklerinden yana tutum olmuştur.
  Kanuni Sultan Süleyman devrinin devlet adamlarından Anadolu Kazaskeri Cafer Efendi‘nin oğludur. Babası Cafer Efendi ile şeyhülislam Ebussuud amcazade olup Ali Kuşçu‘nun soyundan gelirler.
  Görevleri

  1569 yılında Beşiktaş‘ta Hayrettin Paşa Medresesinde müderris olarak göreve başladı. 1587 yılında Sultan III. Murat Medresesinde müderris, 1589 yılında Bursa kadısı, 1591 yılında İstanbul Kadılığı ve yine 1591 yılında Anadolu Kazaskerliğine, 1592 yılında Rumeli Kazaskerliği yaptıktan sonra 1594 yılında Sultan III. Mehmet‘in tahta çıkışından sonra tekaüt oldu. 1598 yılında Padişah tarafından 50 akçe zam ile taltif edilir. 1599 yılında Şeyhülislam Hoca Sadûddin Efendinin vefatı üzerine şeyhülislamlığa tayin edilerek;
  2 Ekim 1599 - 2 Ağustos 1601, 23. Şeyhülislam
  4 Ocak 1603 - 8 Şubat 1603, 25. Şeyhülislam
  8 Eylül 1604 - 28 Eylül 1606, 27. Şeyhülislam
  23 Kasım 1606 - 5 Eylül 1608, 29. Şeyhülislam
  Toplam; 5 yıl 7 ay 2 gün şeyhülislamlık makamında bulunmuştur.
  Eserleri

  •Keşşaf Tefsiri’ne «Haşiye»si
  •Kütüb-ü Mütedavile’ye
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Sunullah Efendi, Osmanlı'da devlet adamı, şairlik, müderrislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhül-islamlık görevlerinde bulunmuştur. Devşirme sadrazamların Anadolu'daki Türk varlığını yok etme planlarını engellemiştir.
+ Yorum Gönder